Südamehaiguste diagnostika ja ravi mittekardioloogidele

Toimumisaeg:19. märts 2019
Toimumiskoht:Tartu
Lektorid:professor Jaan Eha
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:95 €
 Kirjeldus: Maht: 8 TP
Registreerumine:https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm
Aktuaalseid kardioloogilisi teemasid ja uusimaid Euroopa Kardioloogide Seltsi poolt tunnustatud ravijuhiseid.