Prof. dr Geert Hommez loeng VALU LEEVENDAMINE (PAIN MANAGEMENT)

Toimumisaeg:27.04.2016 kl 13:00-15:45
Toimumiskoht:Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2, Tallinn)
Lektor:prof dr Geert Hommez (Belgia, Genti Ülikooli õppejõud ja endodonist)
Korraldaja:Plandent Eesti OÜ ja Sirowa Tallinn AS
Täiendustunde:3 (1TT=45min)
Osavõtutasu:50.-€+km
Lisainfo:loeng toimub inglise keeles; sünkroontõlge eesti ja vene keeles
Veebileht:www.plandent.ee
Registreerimine:plandenteesti@plandent.com; tel 8002828 või 6630970
Registreerimise tähtaeg:29.03.2016

 

Programm:

13:00- 14:00 prof dr Geert Hommez loeng VALU LEEVENDAMINE

14:00- 14:45 kohvipaus

14:45- 15:45 prof dr Geert Hommez loeng VALU LEEVENDAMINE

 

VALU LEEVENDAMINE

Valu leevendamine on hambaravi ja hambaraviteenuse korralduse väga oluline osa.

Põhjuseks ei ole ainult see, et patsiendid hindavad oma hambaarste lähtuvalt nende valu leevendamise oskustest. Oluline on ka see, et tihti on tahtmatus hambaarsti külastada tingitud valuga seotud hirmudest, mis inimestel hambaravi osas on.

 

Antud loengu käigus käsitleme valu füsioloogiat ja psühholoogiat ning tutvustame erinevaid tooteid ja lahendusi, mida saab hambaravi käigus valu vaigistamiseks kasutada.

Lisaks ravimitele võivad hambaarstid kasutada ka teatud strateegiaid patsiendi valu tajumise leevendamiseks.

Huvitaval kombel ei piirdu valu leevendamine ainult patsiendiga.

 

Räägime lisaks patsiendi valule lähemalt ka hambaarsti valust.

Ei ole üllatav, et füüsilisest tööst, keskendumisest, mürast, ajalisest pingest jne tingituna esinevad hambaravis kõik stressitegurid.

 

Loeng lõpeb oma isikliku valu leevendamise iseloomustuse koostamisega, sealhulgas ka mõnede soovituste tegemisega valu leevendamise optimeerimiseks Teie hambaraviteenuses.

 

prof dr Geert HommezCV: prof dr Geert Hommez   

–          Hambaraviõpingud Genti Ülikoolis (Belgia) 1996. aastal

–          Hambaravi doktor (endodontia) 2004. aastal

–          Ettevõttemajanduse magister – Vlerick Business School 2010. aastal

 

Alates 2002. aastast täiskohaga töötaja Genti Ülikooli hambakliiniku periodontoloogia ja oraalse implantoloogia osakonnas.

Kliiniline töö: endodontia ja koonuskimp KT.

Lokaalse anestesioloogia ja endodontia õppejõud Genti Ülikooli hambaraviteaduskonnas.

17 A1 publikatsiooni (kaas)autor

 

 

 

Проф. dr Geert Hommez лекция ОБЕЗБОЛИВАНИЕ (PAIN MANAGEMENT)

 

Дата события: 27 апреля 2016 г. 13:00–15:45

Место проведения: Национальная библиотекa (Tõnismägi 2, Tallinn)

Лектор: dr Geert Hommez (профессор и эндодонтист в Гентском университете Бельгии)

Организаторы: Plandent Eesti OÜ и Sirowa Tallinn AS

Зачётные часы: 3 (1TT=45min)

Стоимость участия: 50.-€+ нсо

Дополнительная информация: Лекция на английском языке; синхронный перевод на эстонский и русский язык

Интернет-страница: www.plandent.ee

Регистрация: plandenteesti@plandent.com; тел 8002828 или 6630970

Регистрация до 29 марта

 

 

 

Программа:

13:00- 14:00 проф. dr Geert Hommez лекция ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

14:00- 14:45 перерыв на кофе

14:45- 15:45 проф. dr Geert Hommez лекция ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

 

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Обезболивание – очень важная часть лечения зубов и организации стоматологической помощи.

Причина не только в том, что пациенты оценивают своих стоматологов по умению избавить от боли. Важно и то, что часто нежелание людей идти к стоматологу вызвано страхом перед болью, которую они испытывают при лечении зубов.

 

В ходе данной лекции мы рассмотрим физиологию и психологию боли, а также ознакомимся с различными продуктами и решениями, которые можно применять для обезболивания в ходе стоматологических процедур.

Помимо лекарств, стоматологи могут применять определенные стратегии ослабления у пациентов чувствительности к боли.

Интересный факт: обезболивание не ограничивается пациентом.

 

В дополнение к боли у пациентов мы подробно поговорим о боли у стоматологов.

Ни для кого не сюрприз, что физическая работа, концентрация, шум, постоянное напряжение и т.д. – обязательно присутствующие в стоматологии факторы стресса.

 

Закончится лекция составлением характеристики снятия собственной боли, в том числе некоторыми рекомендациями по оптимизации обезболивания в вашей стоматологической помощи.

 

 

prof dr Geert HommezCV: проф. dr Geert Hommez

–      Изучение стоматологии в Гентском университете (Бельгия), 1996 г.

–      Доктор стоматологии (эндодонтия), 2004 г.

–      Магистр экономики предприятия – Vlerick Business School, 2010 г.

 

С 2002 года работает на полную ставку в отделении периодонтологии и оральной имплантологии стоматологической клиники Гентского университета.

Клиническая работа: эндодонтия и коническая КТ.

Преподаватель локальной анестезиологии и эндодонтии на факультете стоматологии Гентского университета.

(Со)автор 17 публикаций A1