Praktiline kursus: kaasaegne endodontia, Tartu

 

Toimumisaeg:6. detsember kl. 13 -16
Toimumiskoht:V-Spa Hotel Konverentsikeskus, Riia 2, Tartu
Lektorid: Dr Marjo Sinijärv
Korraldaja:Magnum Dental OÜ
Osavõtutasu:50 € + km
 Kirjeldus:4 TP
Registreerumine:dental@magnum.ee

tel. 6501645; 7371648; 5118333

Juurekanalite kemo-mehaaniline töötlemine ProTaper Ultimate süsteemiga ja
obtureerimine kasutades biokeraamilist siilerit.

Valdkonna areng soodustab endodontias uute ravivõimaluste rakendamist. Seejuures on järjest suurem fookus hambakoe maksimaalsel võimalikul säilitamisel. Kasutusele on võetud spetsiaalsetest metallisulamitest instrumendid, mille disain võimaldab arstil juurekanalisüsteemi efektiivselt mehaaniliselt töödelda ja väärtuslikku hambakudet säilitada.

Uued roteeruvad ProTaper Ultimate instrumendid Denstply Sironalt on koondanud kõik need omadused, mida arst oma töös hindab: efektiivsus, töökindlus, kiirus.
Uus AH Plus biokeraamiline siiler võimaldab juurekanalisüsteemi efektiivseks täitmiseks kasutada külmhüdraulilist tehnikat.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Endodontilised diagnoosid
  • Juurdepääsu kujundamise põhimõtted
  • Juurekanalisüsteemi morfoloogia ja anatoomia
  • Juurekanalite kemo-mehaanilise töötlemise olemus ja põhimõtted, obturatsioon
  • Kliinilisest olukorrast lähtuv ravitaktika
  • ProTaper Ultimate süsteemi protokolli tutvustus

Loengule järgneb praktiline koolitus, mille käigus iga osaleja:

  • prepareerib juurekanali endodontilisel plastikplokil ProTaper Ultimate süsteemiga
  • õpib, kuidas kasutada külma hüdraulilist juurekanali täitmistehnikat
  • obtureerib plastikploki biokeraamilise siileriga