Patsiendiohutuse põhialused (veebikursus)

Toimumisaeg:21. märts- 17. aprill 2022
Toimumiskoht:veebikursus
Lektorid:Kaja Põlluste
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:160€
 Kirjeldus:18 TP
Registreerumine:registreeru siin tel 7318109, taiendus@med.ut.ee

Kursuse eesmärgiks on

  • anda ülevaade patsiendiohutuse olemusest ja ajaloost;
  • selgitada patsiendiohutuse põhimõtete rakendamist patsiendiohutusjuhtumite ennetamisel;
  • selgitada erinevaid võimalusi kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamiseks ja
  • analüüsimiseks kahjude ennetamise eesmärgil;
  • õppida tundma ja kasutama eestikeelset patsiendiohutuse terminoloogiat.

Õpiväljundid

Kursuse läbinud inimene

  • omab ülevaadet kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetoditest ning nende meetodite rakendamisest praktikas kahjude ennetamise eesmärgil;
  • saab aru patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkusest ning oskab leida võimalusi kahjude ennetamiseks kliinilises tegevuses;
  • tunneb patsiendiohutuse terminoloogiat ja oskab kasutada sõnaveebi eesti- ja inglisekeelsete patsiendiohutuse terminite leidmiseks.

veebiseminar 7. aprillil kell 14.00-16.15