Patsiendiohutus kliinilises praktikas: riskide hindamine ja kahjude ennetamine

Toimumisaeg:6. märts 2019
Toimumiskoht:Tartu
Lektorid:vanemteadur Kaja Põlluste
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:95 €
 Kirjeldus: Maht: 8 TP
Registreerumine:https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm
Kursusel antakse ülevaade patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest ning patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisest vigade ja ohujuhtumite ennetamisel. Selgitatakse erinevaid võimalusi kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamiseks ja analüüsimiseks kahjude ennetamise eesmärgil. Kursuse läbinud inimene a. omab ülevaadet kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetoditest ning nende meetodite rakendamisest praktikas kahjude ennetamise eesmärgil; b. saab aru vigade ja ohujuhtumite põhjuslikkusest ning oskab leida võimalusi kahjude ennetamiseks kliinilises tegevuses; c. tunneb patsiendiohutuse terminoloogiat. AJAKAVA Lektor: Kaja Põlluste, sisehaiguste vanemteadur, TÜ kliinilise meditsiini instituut, sisekliinik

10.00 – 11.30: Sissejuhatus, osalejate tutvustus. Patsiendiohutuse olemus, põhiterminid ja –mõisted. Vead ja ohujuhtumid.

11.30-11.45: Kohvipaus

11.45-13.15: Kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetodid: ohujuhtumitest teavitamine, haigusjuhtude retrospektiivne analüüs, vaatlus, tõenäosuslik riski hindamine.

13.15-14.00: Lõuna

14.00-15.30: Vigade ja ohujuhtumite põhjuslikkus.

15.30-15.45: Kohvipaus

15.45-17.15:Teooriast praktikasse: Võimalikud takistused riskide hindamisel ja ohujuhtumite ennetamisel, lahenduste leidmine.