Patsiendiohutus kliinilises praktikas: riskide hindamine ja kahjude ennetamine

Toimumisaeg:11. märts 2020
Toimumiskoht:Tartu
Lektorid:vanemteadur Kaja Põlluste
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:95 €
 Kirjeldus: Maht: 8TP
Registreerumine:https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm, tel 7318109
Kursusel antakse ülevaade patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest ning patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisest vigade ja ohujuhtumite ennetamisel. Selgitatakse erinevaid võimalusi kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamiseks ja analüüsimiseks kahjude ennetamise eesmärgil. Kursuse läbinud inimene

 omab ülevaadet kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetoditest ning nende meetodite rakendamisest praktikas kahjude ennetamise eesmärgil,

 saab aru vigade ja ohujuhtumite põhjuslikkusest ning oskab leida võimalusi kahjude ennetamiseks kliinilises tegevuses; c. tunneb patsiendiohutuse terminoloogiat