Patsiendiohutus ja teisene ohver, Tallinn

Toimumisaeg:11.11.2021
Toimumiskoht:Tallinn
Lektorid: Kaja Põlluste
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:95 €
 Kirjeldus: Maht: 8TP
Registreerumine:https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm taiendus@med.ut.ee tel.7318109
Sihtrühm: Interdistsiplinaarne kursus, kuhu on oodatud kõik tervishoiuasutuste töötajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja kaasa rääkida teisese ohvri teemal; kvaliteedijuhid ja tervishoiuasutuste erinevate tasandite juhid, kelle tööülesanded on seotud kvaliteedi ja patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisega tervishoiuasutuses; tervishoiuvaldkonna spetsialistid ja ametnikud, kelle töö on seotud tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutusega. Kasuks tulevad algteadmiseks patsiendiohutusest.

Kursuse eesmärk:

 selgitada teisese ohvri mõistet ja olemust;

 selgitada, missugused võivad olla patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud kahjujuhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks;

 kirjeldada maailmapraktika näitel teisese ohvri toetamiseks kavandatavaid tegevusi;

 analüüsida teisese ohvri toetamise võimalusi Eesti tervishoiusüsteemis.

Õpiväljundid Kursuse läbinud inimene

 saab aru teisese ohvri mõistest ja oskab kirjeldada kahjujuhtumi tagajärgi tervishoiutöötaja ja organisatsiooni jaoks;

 omab ülevaadet teisese ohvri toetamise võimalustest;

 oskab leida võimalusi teisese ohvri toetamiseks ja abistamiseks oma organisatsioonis.

Teemad

 Teisene ohver: mõiste ja olemus.

 Patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud kahjujuhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks.

 Organisatsioonikultuur, teisene ohver ja õiglane suhtumine.

 Organisatsiooni võimalused teisese ohvri toetamiseks ja abistamiseks.

Lektor: Kaja Põlluste, TÜ sisekliiniku vanemteadur, COST (European Cooperation in Science & Technology) võrgustiku ”CA19113 – The European Researchers’ Network Working on Second Victims“ juhtkomitee liige.

patsiendiohutusteisene_ohver_taienduskursus_2021_kajapolluste