Patsiendiohutus ja teine ohver, Tartu

Toimumisaeg:7. aprill 2022
Toimumiskoht:Tartu
Lektorid:Kaja Põlluste
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:95€
 Kirjeldus:8TP
Registreerumine:registreeru siin tel 7318109, taiendus@med.ut.ee

Ükski tervishoiutöötaja, kes tegeleb patsientidega, ei ole täielikult kaitstud olukorra eest, kus tema tegevuse vahetuks tulemuseks on olukord, kus patsient on saanud tõsise tervisekahjustuse või veelgi halvemal juhul lõpeb juhtum patsiendi surmaga. Sellisele olukorrale järgnevad sageli küsimused: Kes oli süüdi? Kuidas peaks süüdlast karistama? Hoopiski harvem küsitakse: Mida tunneb kolleeg, kelle käe läbi patsiendile kahju tekkis? Kuidas ta hakkama saab? Kuidas me saame teda aidata? Nende küsimuste üle arutleme kursusel „Patsiendiohutus ja teisene ohver“. Räägime, kes on teine ohver (second victim) ning missugused võivad olla patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud juhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks. Maailmapraktika näidete varal analüüsime, missugused on võimalused teise ohvri toetamiseks ja abistamiseks Eesti tervishoiusüsteemis ning kuidas paremini rakendada õiglase suhtumise (just culture) põhimõtet organisatsiooni patsiendiohutuskultuuri arendamisel.

Sihtrühm: Interdistsiplinaarne kursus, kuhu on oodatud kõik tervishoiuasutuste töötajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja kaasa rääkida teise ohvri teemal; kvaliteedijuhid ja tervishoiuasutuste erinevate tasandite juhid, kelle tööülesanded on seotud kvaliteedi ja patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisega tervishoiuasutuses; tervisevaldkonna spetsialistid ja ametnikud, kelle töö on seotud tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutusega. Kasuks tulevad algteadmiseks patsiendiohutusest.

Kursuse eesmärk:

 selgitada teise ohvri mõistet ja olemust;

 selgitada, missugused võivad olla patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud juhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks;

 kirjeldada maailmapraktika näitel teise ohvri toetamiseks kavandatavaid tegevusi;

 analüüsida teise ohvri toetamise võimalusi Eesti tervishoiusüsteemis.

Õpiväljundid Kursuse läbinud inimene

 saab aru teise ohvri mõistest ja oskab kirjeldada kahjujuhtumi tagajärgi tervishoiutöötaja ja organisatsiooni jaoks;

 omab ülevaadet teise ohvri toetamise võimalustest;

 oskab leida võimalusi teise ohvri toetamiseks ja abistamiseks oma organisatsioonis.

Teemad

 Teine ohver: mõiste ja olemus.

 Patsiendi raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud juhtumi tagajärjed tervishoiutöötaja ning organisatsiooni jaoks.

 Organisatsioonikultuur, teine ohver ja õiglane suhtumine.

 Organisatsiooni võimalused teise ohvri toetamiseks ja abistamiseks.