Online koolitus: Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

Toimumisaeg:27.05.2024
Toimumiskoht:veebikoolitus
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:Juunika Koolitus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 143€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/kiirgusohutuse-koolitus-kiirgustootajale/?detail=5615

Kontakt: 744 9600, koolitus@juunika.ee

Sihtgrupp

Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”. Näiteks kui on vaja, et keskonnakaitseamet või loomaarstide selts aktsepteeriks; kui tegeletaradioaktiivsete allikatega, põlevkivitööstus, kus tehnoloogilises protsessis kasutatakse kiirgust. Cs-137 kasutajad sobivad kindlasti. Elektrikiirguse teemasid aga antud koolitus ei kata. Koolitaja võtab alati arvesse registreerunud osalejate tegevusvaldkonda ning räägib koolitusel sellest lähtuvalt. Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Käsitletavad teemad

1. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

3. Kiirgusohutuse alused

4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

5. Tegutsemine avariiolukorras

6. Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
  • Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
  • Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
  • Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid