Neuroloogiliste haiguste kaasaegsed seisukohad, veebiseminar (vene keeles)

Toimumisaeg:17.01-22.05.2020
Toimumiskoht:veebiseminar
Lektor: med dr Mark Braschinsky
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:160 €
 Kirjeldus: Maht: 20TP
Registreerumine:kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm tel 7318109
Kursuse eesmärk on tutvustada nii sagedasemate kui harvaesinevate neuroloogiliste haiguste uusi diagnostilisi meetodeid ja ravivõtteid. Käsitlemist leiavad teemad varieeruvad kliinilistest aspektidest erinevate neuroloogiliste sündroomide diferentsiaaldiagnoosi ja ravi kehtivate seisukohtadeni. Neuroloogiliste haiguste valdkonnas käsitletakse nii viimaseid üldisi arusaamu maailmas kui ka Eestis läbiviidud värskemate uuringute tulemusi. Tutvustatakse viimaseid arenguid neuroloogiaga tihedalt seotud teiste erialadega piirnevaid ehk interdistsiplinaarset käsitlust vajavaid haigusi ning nende ravi. Teoreetilisi loenguid täiendatakse praktiliste näidete ja haigusjuhtude aruteluga.

17.01-22.05.2021_neuroloogiliste_haiguste_kaasaegsed_seisukohad_vene_keeles_10_loengut-20_tundi