Motiveeriv intervjueerimine hambaarstidele, hügienistidele ja hambaravi assistentidele

Toimumisaeg:04.-05.04. ja 03.05.2017
Toimumiskoht:Tartu
Juhendaja:vanemteadur Anneli Rätsep
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu: 90€
 Kirjeldus:maksimaalselt 28 osalejat

Kursus koosneb 2-päevasest koolitusseminarist, vahepealsest mõnenädalasest iseseisva praktika perioodist ja siis 1-päevasest jätkukoolitusest (kokku 3 auditoorse koolituse päeva).
See on hästi interaktiivne koolitus, kus tehakse palju ülesandeid, harjutusi, tagasisidestamist, õpetatakse just nõustamisoskusi ja patsiendi enese ambivalentsuse ja motivatsiooniga.

Antud kursus arvestab hambaravi töö spetsiifikat ning annab suuniseid, kuidas patsiente paremini intervjueerida, motiveerida ning saavutada seeläbi parem kontakt patsiendiga ning sellest tulenevalt ka parem ravitulemus. Kuidas motiveerida patsiente hügieenist kinni pidama,  dieedi nõustamine kaariese profülaktikas, suitsetamisest loobumine ja muu oluline hambaravi spetsialisti igapäevatöös.

Eesmärgid:

* omandada põhiteadmisi ja -oskusi patsientide motiveerivast nõustamisest, selle baasmõistetest ja põhioskustest ning nõustamise dokumenteerimisest;
* harjutada motiveerivaid oskusi läbi ülesannete, harjutuste ja mängude ning iseseisva töö;
* mõista nõustamisprotsessi olulisemaid eetilisi aspekte. Õpiväljundid: teab MI üldpõhimõtteid, mõistab MI vaimsust ning on teadlik enda hoiakutest, oskab hinnata patsiendi motiveeritust ning seda koos patsiendiga analüüsida, teab motiveeriva intervjueerimise põhioskuseid ning enda arenguvõimalus,i oskab meditsiinilist infot jagada patsienti kaasaval viisil.
Koolitus on 3-päevane, 24 tundi kontaktõpe ja 6 tundi iseseisev töö. Auditoorsed koolitused toimuvad: 04. aprill 2017; 05. aprill 2017; 03. mail 2017.

Registreeru kursusele