Meeskonnatöös tekkivate konfliktide põhjused ja tagajärjed tervishoius, Tartu

Toimumisaeg:29. aprill 2022
Toimumiskoht:Tartu (auditoorne), Moodle tugi. (Võimalus läbi viia 100% veebis)
Lektorid:Inga Karton, Anneli Rätsep
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:95€
 Kirjeldus:8 TP
Registreerumine:registreeru siin tel 7318109, taiendus@med.ut.ee

Kursuse eesmärgiks on arendada konflikti analüüsimise teadmiseid ja oskuseid, et ennetada konfliktide tekkimist ning püüda konstruktiivselt lahendada tekkinud konflikte. Kursusel analüüsitakse konfliktijuhtumeid vastavalt omandatud teoreetilistele teadmistele ja oskustele. Harjutatakse tõhusa kommunikatsiooni põhiprintsiipe ja väljapeetud eneseväljendamist ning enesekehtestamist.

Kursuse läbinud osaleja:

 teab ja oskab märgata stereotüüpe, hoiakuid ja suhtlustõkkeid ning nende rolli konflikti kujunemisel

 tunneb ära erinevaid konflikti stiile Thomas-Kilmanni mudeli põhjal ja oskab valida tõhusaima

 oskab kirjeldada ja määratleda meeskonnatöö ja konflikti kujunemise hierarhiat ning leida võimalikke lahendusi