Meditsiinikiirituse auditi koolitus, Tallinn

Toimumisaeg:E6., T7., K8., K15., N16. ja R17. juunil 2022
Toimumiskoht:Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)
Lektorid:Sergei Nazarenko (Tallinna Tehnikaülikool (TalTech))
Korraldaja:Tallinna Tehnikaülikool (TalTech). Rahastab Haridus- ja Teadusministeerium EL Euroopa Sotsiaalfondi tugi
Osavõtutasu:Tasuta
 Kirjeldus: Maht: 52 TP
 Rregistreerimine:Koolitusseminarile registreerumine toimub veebis põhimõttel first-come-first-served https://koolitus.edu.ee/training/7775
Eesti õigusruum sätestab meditsiinikiirituse kliinilise auditi kohustuslikkuse Eesti tervishoiuasutustes. Abistamaks tervishoiuasutuste töötajaid auditiks ette valmistuda, korraldab Tallinna Tehnikaülikool koostöös Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnaga käesoleva aasta juunikuu algul – E6., T7., K8., K15., N16. ja R17. juunil 2022 koolitusseminari teemal „Meditsiinikiirituse auditi hea tava“. Seminar on kavas korraldada Tallinna Tehnikaülikoolis kontaktõppe vormis. Registreerunud osalejatele luuakse võimalus koolituse reaalajas jälgimiseks Zoomis. Koolitus on viimane kahest meditsiinikiirituse alasest seminarist, mida täielikult rahastab Haridus- ja Teadusministeerium EL Euroopa Sotsiaalfondi toel. Tänu sellele on käesoleval koolitusel osalemine tasuta.

 

Seminaril pakutavad teadmised annavad praktilise väärtusega infot, mis on abiks auditiks valmistumisel ja auditi protsessis osalemiseks ning aitavad leida lahendusi esmapilgul ületamatutena tunduvatele väljakutsetele.

Õppekava läbinu:

  • Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavate terminite sisu: meditsiinikiirituse rakendamise hea tava, meditsiinikiirituse auditi hea tava
  • Tunneb meditsiinikiirituse auditeerimist reguleerivaid õigusakte ja eri juhtimistasandite korralduslikku rolli
  • Tunneb meditsiinikiirituse auditi aluspõhimõtteid: meditsiinikiirituse auditi kontseptsioon, eesmärgid, auditi ulatus ja sagedus, sisemine ja välisaudit, meditsiinikiirituse auditite konfidentsiaalsuse põhimõtted, professionaalne nõustamine auditi käigus, meditsiinikiirituse auditi rahastamine
  • Tunneb meditsiinikiirituse auditi süsteeme (QUAADRIL, QUANUM, QUATTRO, RP159) ja teab nende rakendusvaldkondi
  • Tunneb meditsiinikiiriituse auditi ühisosa ja erisusi teiste välishindamise meetoditega (akrediteerimine, peer review, kvaliteedi auhinna mudel, standardimisorganisatsioonide sertifitseerimine) ning järelevalve korras teostatava inspektsiooniga
  • Teab meditsiinikiirituse tiimi osaliste (biomeditsiini inseneri, tehniku ja arsti) professionaalseid ülesandeid auditi protsessis, nii auditeeritava kui audiitori