Meditsiinikiirituse auditi hea tava, Tallinn

Toimumisaeg:3., 4., 5., 11., 12. ja 13. mail 2022
Toimumiskoht:Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Ehitajate tee 5
Korraldaja:Tallinna Tehnikaülikool koostöös Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnaga
Osavõtutasu:Tasuta
 Kirjeldus:52 TP
Registreerumine:https://koolitus.edu.ee/training/7167

Viia Roosaar, viia.roosaar@taltech.ee, tel: 6202200

Seminaril antakse ülevaade meditsiinikiirituse kliinilise auditi läbiviimise juriidilistest ja praktilistest aspektidest. Õppekava läbinu:

  • Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavate terminite sisu: meditsiinikiirituse rakendamise hea tava, meditsiinikiirituse auditi hea tava
  • Tunneb meditsiinikiirituse audeerimist reguleerivaid õigusakte ja eri juhtimistasandite korralduslikku rolli
  • Tunneb meditsiinikiirituse auditi aluspõhimõtteid: meditsiinikiirituse auditi kontseptsioon, eesmärgid, auditi ulatus ja sagedus, sisemine ja välisaudit, meditsiinikiirituse auditite konfidentsiaalsuse põhimõtted, professionaalne nõustamine auditi käigus, meditsiinikiirituse auditi rahastamine
  • Tunneb meditsiinikiirituse auditi süsteeme (QUAADRIL, QUANUM, QUATTRO, RP159) ja teab nende rakendusvaldkondi
  • Tunneb meditsiinikiiriituse auditi ühisosa ja erisusi teiste välishindamise meetoditega (akrediteerimine, peer review, kvaliteedi auhinna mudel, standardimisorganisatsioonide sertifitseerimine) ning järelevalve korras teostatava inspektsiooniga
  • Teab meditsiinikiirituse tiimi osaliste (biomeditsiini inseneri, tehniku ja arsti) professionaalseid ülesandeid auditi protsessis, nii auditeeritava kui audiitori