Meditsiinikiirituse auditi hea tava, Tallinn

Toimumisaeg:11.—15. juuni .2024
Toimumiskoht:SOC-309, Akadeemia tee 3, Tallinna Tehnikaülikool
Lektor:
Korraldaja:Tallinn Tehnikaülikool
Osavõtutasu:350 EUR
 Kirjeldus:1 EAP
Registreerumine:https://taltech.ee/kursus/41045

Kontakt: 620 2002, info@taltech.ee

Eesmärk:

Põhiarusaamade andmine meditsiinikiirituse auditi heast tavast.

Sihtgrupp:

Meditsiinikiiritust kasutavad spetsialistid.

Teemad:

Õppemooduli sisuks on anda teadmised meditsiinikiirituse auditi teostamise heast tavast ning anda koolitusel osalejatele teadmisi olemaks nii auditeeritavad kui auditeerijad ja kasutamaks auditit meditsiinikiirituse kvaliteedi ja ohutuse arendamisel.

Õpiväljund:

Õppekava läbinu:
• Tunneb meditsiinikiirituse auditis kasutatavaid termineid, kvaliteedi indikaatorite ja standardite kehtestamise ja arendamise põhomõtteid;
• Tunneb kiirgusmeditsiinis enim kasutatavaid süsteeme (QUAADRIL, QUANUM, RP159), geneerilisi ja spetsiifilisi hindamiskriteeriume;
• Tunneb kiirgusmeditsiini auditi protsessi põhielemente;
• Tunneb kiirgusmeditsiini auditi juhtimise põhietappe.

Tutvu lähemalt siin: https://taltech.ee/kursus/41045