Kuidas toetada enda ja kolleegi vaimset tervist? Stressijuhtimine ja eneseregulatsioon, Tallinn

Toimumisaeg:15.10.2021 ,kell 10.00-17.00
Toimumiskoht:Täpsustamisel
Lektor: Helle Kahro
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 159€+km
 Kirjeldus: Maht: 8TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/events/как-сохранить-душевное-здоровье-tallinn-vk-15102021/?lang=ru&var=ri-0.l-L2

info@taienduskeskus.ee, tel.5094137

Sihtgrupp: tööohutuse eest vastutavatele töötajatele, personalijuhid, osakonnajuhid, keskastmejuhid, meeskonnaliidrid, ettevõtte juhid

Eesmärk: Märgata  ülemäärase stressi sümptomeid enda ja kolleegide juures. Saada juurde eneseregulatsiooni võtteid stressiga toimetulekuks ja aidata rakendada seda ka töökeskkonnas.

Miks osaleda sellel koolitusel?
Antud koolitusel saab osaleja uusi teadmisi ja oskusi, kuidas ennetada erinevaid stressoreid, kuidas neid märgata ning mida peaks tegema stressorite vähendamiseks.

Meetodid: Koolitusel läbitavad teemad vahelduvad  praktiliste harjutuste ja aruteludega.
Teemad:

 • Mis on stress. Stressiolemus ja sümptomid. Tööstress endal ja kolleegidel. Kuidas seda ära tunda. Mis on stressitaluvus. Kas ja kuidas seda on võimalik tõsta?
 • Mida teha, kui elumõte kipub igapäeva rutiinis kaduma?
 • Kas elu, mida ma elan, vastab ka minu tegelikele sügavamatele väärtustele? Kuidas seda kindlaks teha/teada saada? Meie väärtused ja veendumused. Nende roll meie elukvaliteedi kujunemisel. Kuidas hoida tasakaalu isikliku elu ja tööelu vahel?
 • Läbipõlemise oht.  Kuidas seda ära tunda.  5 erinevat väsimust. Kui ei ole enam üldse jõudu, siis kust hakata otsima väljapääsu? Krooniline stress/depressioon keha kurnajana.
 • Kuidas toetada töötajat, kui ta on endast välja läinud. (kiirteraapia 5 küsimust)
 • Kas ma ikka oskan lahendada oma probleeme selleks ettenähtud tasanditel?
 • Robert Diltsi tunnetuslikud tasandid: keskkond, käitumine, oskused/võimed, veendumused, identiteet, vaimsus.  Räägime lahti, mida need tasandid inimese elus tähendavad ja kuidas vältida probleemide lahendamist nendeks mitte ettenähtud tasanditel. Millistel tasanditel tunnustatakse ja millistel tasanditel antakse negatiivset tagasisidet. Millistele tasanditele ei tohiks ennast lasta provotseerida pingesituatsioonides. Samuti võimaldab nende tasandite teadvustamine kergemini toime tulla muutuste ja stressiga ning aru saada oma prioriteetidest elus. Saame teada, kuidas neid tasandeid kasutada oma mõtte-ja tundemaailma korrastamiseks.
 • Kuidas tulla toime negatiivse kontakti järelmõjuga, kui andestamine, hoiakute muutmine, olukorra ümbermõtestamine ja muud võtted ei aita? Submodaalsuste kasutamine. Praktiline harjutus
 • Lõdvestamise tähtsus pingete maandamisel.
 • Lõdvestamine ja lõdvestumine: mis on nende erinevus ja milleks seda vaja on?
 • Eluviisi mõju tervisele.

Mida saab koolituselt?

 • Oskuse analüüsida tunde- ja mõttemaailma
 • Oskuse mõtte ja tundemaailma korrastada
 • Oskuse kiiremini välja tulla stressiolukorrast
 • Oskuse juhtida enda ja  teise ülemääraseid emotsioone

Palun tutvuge ÕPPEKAVAGA

Цель: научить замечать симптомы чрезмерного стресса у себя и коллег. Дать участникам больше техник саморегулирования, чтобы они могли справиться со стрессом, и научить применять их в рабочей среде.
Зачем участвовать в этом тренинге?На этом тренинге участник приобретет новые знания и навыки, чтобы предотвращать различные факторы стресса, а также понимание, что нужно сделать, чтобы уменьшить факторы стресса.

Методы: темы тренинга чередуются с практическими упражнениями и обсуждениями.

Темы:

·Что такое стресс. Характер и симптомы стресса. Рабочий стресс свой и у коллег. Как это распознать. Что такое стрессоустойчивость. Можно ли ее усилить и как?

·       Что делать, если в повседневной рутине исчезает смысл жизни?·       Соответствует ли моя жизнь моим истинным ценностям? Как их идентифицировать / узнать? Наши ценности и убеждения. Их роль в формировании качества нашей жизни. Как сбалансировать личную жизнь и работу?

·       Опасность выгорания. Как это распознать. 5 разных видов усталости. Если сил совсем нет, где искать выход? Влияние хронического стресса / депрессии на истощение сил организма.

·       Как поддержать сотрудника, если он вышел из себя. (5 вопросов для экстренной терапии)·       Могу ли я решить свои проблемы на необходимом уровне?

·       Когнитивные уровни Роберта Дилтса: окружающая среда, поведение, навыки / способности, убеждения, идентичность, духовность. Давайте поговорим о том, что означают эти уровни в жизни человека и как избежать решения проблем на уровнях, не предназначенных для них. На каких уровнях принимается и на каких дается отрицательная обратная связь. На каких уровнях нельзя давать себя провоцировать в напряженных ситуациях. Осведомленность об этих уровнях также помогает справляться с изменениями и стрессом и понимать свои жизненные приоритеты. Мы узнаем, как использовать эти уровни, чтобы привести в порядок ваши мысли и эмиоции.·       Как справиться с последствиями негативного контакта, если прощение, изменение отношения, переосмысление ситуации и другие методы не помогают? Использование субмодальностей. Практическое упражнение

·       Важность расслабления для снятия напряжения.

·       Расслабление и расслабление: чем они отличаются и почему?

·       Влияние образа жизни на здоровье

Что можно получить от обучения?

 • Умение анализировать мир эмоций и мыслей
 • Умение организовать мир мыслей и эмоций
 • Возможность быстрее выйти из стрессовой ситуации
 • Умение управлять своими и чужими чрезмерными эмоциями