Kiirgustöötajate kiirgusohutusalane koolitus, Tartu

Toimumisaeg:7. veebruar 2020
Toimumiskoht: Betooni 9, Tartu, algusega kell 14.00
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:136€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/registreerimine/,info@taienduskeskus.ee, tel.509 4137
Koolitaja:
Eduard GerškevitšHaridus: MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas. Rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Eduard Gerškevitš  omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).Sihtrühm: Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusegaKoolituse eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.Koolitusel käsitletavad teemad:

 • ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
 • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
 • kiirgusohutuse alused;
 • kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
 • tegutsemine avariiolukorras.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga;
 • Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente;
 • Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri;
 • Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid.

 

Эдуард Гершкевич
MSc в радиобиологии, PhD в физике, со стажем работы более 20 лет в области медицинской физики. Имеется лицензия радиационного эксперта и профсвидетельство биомедицинского инженера (8 уровень).

Целевая группа: Профессиональные работники, работающие в сфере ионизирующего излучения.

Цель обучения: Работники, которым требуется пройдти первичный курс по радиационной безопасности согласно постановлению57 министра окружающей среды.

Темы курса:

 • Ионизирующее излучение, типы излучения и радиационный риск;
 • Измерение излучения и единицы измерения;
 • Основы радиационной безопасности;
 • Средства радиационной защиты, системы безопасности, знаки радиационной опасности;
 • Действия в случае аварии.

По прохождению курса слушатель:

 • Знает о ионизирующем излучении, его взаимодействии с веществом и живым организмом;
 • Знает величины единиц измерении и компоненты природного фона;
 • Знает законадательные аспекты связанные с ионизирующим излучением и границы доз;
 • Знает основы радиационной безопасности, принципы оптимизации дозы, средства защиты.

Palume tutvuda ÕPPEKORRALDUSEGA