Kiirgusohutuskoolitus kiirgustöötajatele e-õpe

Toimumisaeg:Osaleja enda valikul
Toimumiskoht:E-õpe
Lektor:Dr Mare Lintrop
Korraldaja:Radisol OÜ
Osavõtutasu:145€+km, rohkem kui 10 osaleja puhul ühest kliinikust koostatakse personaalne pakkumine
 Kirjeldus:7 TP
Registreerumine:https://kiirguskoolitus.ee/contact-us; kiirguskoolitus@radisol.ee

Kontakt: 553 3611, tugi@radisol.ee

Koolitus on mõeldud kiirgustöötajatele, kes puutuvad igapäevatöös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016). Koolitus koosneb seitsmest osast. Iga osa lõpus on test, mille läbimine on eelduseks järgmise peatüki juurde jõudmiseks. Pärast koolituse läbimist edastatakse Radisoli poolne kinnitus automaatselt Eesti Hambaarstide Liidule, kes väljastab vastava koolitustunnistuse. Koolitus annab 7 täienduspunkti (koolitus 4 ja testid 3).
Kiirguskoolitus.ee E-õppe eelised:
 1. Kiirgustöötaja saab läbida koolituse nii korraga kui osade kaupa.

 2. Iga kiirgustöötaja saab läbida koolituse endale sobival ajal ja kohas.

 3. Koolituse materjale on võimalik korrata nii palju kui tarvis.

 4. Koolituse läbinule väljastatakse Radisoli Kiirguskoolituse diplom ja EHL koolitustunnistus.

 5. Koolituse läbimine annab 7 täienduspunkti.

Kuidas õpe toimub?

Pärast tellimuse kinnitamist väljastame igale osalejale personaalse lingi koolitusel osalemiseks.

Koolitus viiakse läbi veebiformaadis kus iga peatükki käsitleb erinev video, mille osaleja saab läbida endale sobival ajal. Iga peatüki lõpus on test (5 küsimust), millest 4-le küsimusele õigesti vastamine on eelduseks järgmise peatüki juurde liikumiseks. Õppematerjale (st videosid) võib vaadata piiramatult.

Koolituse läbinu:

 • mõistab kiirguskaitse põhimõtete järgimise tähtsust hambaravis;

 • mõistab röntgenikiirguse olemust ja toimet inimesele;

 • oskab eristada kiirguse stohhastilist toimet ja koereaktsioone (deterministlikku toimet);

 • saab aru kiirguse neeldumisdoosi, ekvivalentdoosi ja efektiivdoosi erinevustest;

 • saab aru doosi ja toime lineaarsest lävidoosita mudelist ja selle olulisusest kiirguskaitses;

 • mõistab stohhastilise toime ilmnemise riski sõltuvust doosist, kiiritatu vanusest ja soost;

 • mõistab üldist uuringute põhjendamise, optimeerimise ja doosi piirnormide kohaldamise põhimõtteid;

 • teab kehtivat kiirgusohutusega seotud seadusandlust.

Lektoriks on Dr. Mare Lintrop – TÜ Kliinikumi radioloogiakliiniku vanemarst-õppejõud radioloogia alal ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna kliinilise meditsiini instituudi radioloogiakliiniku assistent.

Tutvu lähemat siin: https://radisol.ee/