Kiirgusohutuse veebikoolitus hambaravi kiirgustöötajatele

Toimumisaeg:22.02.23 10:00 – 13:15 (vene keeles)
Toimumiskoht:veebikoolitus
Lektorid: Eduard Gerškevitš
Korraldaja: Stomatoloogia Pluss Koolituskeskus 
Osavõtutasu:125€
 Kirjeldus:4 TP
Registreerumine:https://spkoolitus.ee/course/22-02-23-kiirgusohutuse-koolitus-hambaravi-kiirgustootajatele/

või e-maili teel info@spkoolitus.ee

Koolituse sihtrühm: 

Hambaarstid, kiirgustöötajad, hambaraviassistendid, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”.

Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Käsitletavad teemad

1. Kiirgusohutuse alused hambaravi valdkonnas

2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

3. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

5. Tegutsemine avariiolukorras

Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Koolituse lõpuks õppija:

Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
Tunneb kiirgusohutuse aluseid hambaravi valdkonnas, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

Eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

KOOLITAJA: 

Eduard Gerškevitš

MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas. Rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Eduard Gerškevitš omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).