Kiirgusohutuse väljaõppekoolitus hambaraviasutuse töötajale

Toimumisaeg:30. oktoober 2019
Toimumiskoht:Betooni 9, Tartu
Lektorid:Alar Polt, Mare Varipuu
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:136€+km
 Kirjeldus: Maht: 6TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/registreerimine/, info@taienduskeskus.ee, tel.5094137
Koolitajad:
Alar Polt töötab keskkonnaameti kiirgusseire büroo peaspetsialistina. On hinnatud koolitaja. Täiskasvanuid koolitab aastaid.Mare Varipuu kuni 2015 aastani töötas Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialistina. On jaganud oma teadmisi paljudele asutustele. Täiskasvanuid koolitab mitmeid aastaid.Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 (24.11.2016) „Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“ Esmane koolitus käesoleva määruse tähenduses on kiirguskaitse põhialuseid käsitlev koolitus, mille kiirgustöötaja või kiirgusohutuse spetsialist läbib kuue kuu jooksul alates tööle asumisest. Praktilise suunitlusega esmakoolitus pakub vajalikke kiirguskaitsealaseid teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada igapäevatöös.

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.

Koolitusele on oodatud: 
Hambaraviasutuste kiirgustöötajad, kes kasutavad hambaröntgenseadmeid ning pole antud koolitust eelnevalt läbinud.

Käsitletavad teemad:

  • ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
  • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
  • kiirgusohutuse põhimõtted;
  • kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised, ohutussüsteemid
  • tegutsemine avariiolukorras

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab kiirguse mõõtmise põhimõtteid
  • teab kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid;
  • omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse kasutamisest,  kiirguskaitse põhimõtetest ja kiirgusriskidest.

Palume tutvuda ÕPPEKORRALDUSEGA