Kiirgusohutuse täiendõppekoolitus hambaraviasutuse töötajale

Toimumisaeg:30. oktoober 2019
Toimumiskoht:Betooni 9, Tartu
Lektorid:Mare Varipuu
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:119€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/registreerimine/, info@taienduskeskus.ee, tel.5094137
Koolitaja:

Mare Varipuu kuni 2015 aastani töötas Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialistina. On jaganud oma teadmisi paljudele asutustele. Täiskasvanuid koolitab mitmeid aastaid.

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 (24.11.2016) „Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“ peavad perioodilistel täienduskoolitustel osalema kõik kiirgustöötajad. Praktilise suunitlusega täiendkoolitus pakub vajalikke kiirguskaitsealaseid teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada igapäevatöös.

Koolituse eesmärk:
 Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.

Koolitusele on oodatud: 
Hambaraviasutuste kiirgustöötajad, kes kasutavad hambaröntgenseadmeid

Käsitletavad teemad:

  • kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
  • kiirgusohutuse põhimõtted;
  • kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised, ohutussüsteemid
  • tegutsemine avariiolukorras

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab kiirguse mõõtmise põhimõtteid;
  • teab kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid;
  • mõistab kiirguskaitsevahendite tähtsust;
  • saab ülevaate, kuidas käituda avariiolukorras.

Palume tutvuda ÕPPEKORRALDUSEGA