Kiirgusohutuse spetsialisti täiendkoolitus, Tallinn

 

Toimumisaeg:29.01.2020 kuni 31.01.2020.a. (3 päeva).
Toimumiskoht:Tallinn
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:780€+km
 Kirjeldus: Maht: 24TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/registreerimine/,info@taienduskeskus.ee, tel.509 4137
Koolitaja: Eduard Gerškevitš

Haridus: MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas. Rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Eduard Gerškevitš  omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Õppekava koostamise alus: Kiirgusseadus (RT I, 28.06.2016, 2), Keskkonnaministri 16.11.2016 määrus nr 52, Keskkonnaministri määrus 57 Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded

Õppe eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele kiirgusohutusalast spetsialisti kvalifikatsioonile nõutud täiendkoolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

Koolituse sihtgrupp: Kiirgusohutuse spetsialisti ülesandeid ja vastutust täitvad inimesed. Kiirgusohutuse spetsialist läbib 5 aasta jooksul täiendkoolituse.

Koolitusel läbitavad teemad:

  • kiirgusohutuse õiguslikud alused;
  • kiirgusohutuse põhimõtted, doosipiirmäärad, kiirguskaitse tehnilised vahendid, kiirgusohutuse taristu;
  • avariid ja avariivalmidus;
  • radioaktiivsete jäätmete käitlemine;
  • harjutused.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • saab ülevaate kiirgusohutuse õiguslikest alustest ning piirmääradest
  • teab kiirgusohutuse põhimõtteid, – taristut, kiirguskaitse tehnilisi vahendeid
  • mõistab kiigusavariid põhjustavaid olukordi ning avariivalmiduse tähtsust
  • teab, kuidas radioaktiivseid jäätmeid käidelda

 

Koolitus lõpeb kirjaliku testiga.

 

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Registreerimine