Kiirgusohutusalane koolitus

Toimumisaeg:6. detsember 2019
Toimumiskoht:Juunika Koolitus OÜ koolitusklass, Pärnu mnt 139C, 7.korrus, Tallinn
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:Juunika Koolitus OÜ
Osavõtutasu:135€+km, hind sisaldab auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:juunika.ee/koolitused/registreerimine, tel: 744 9600, koolitus@juunika.ee
Koolitaja:

Eduard Gerškevitš
MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas, rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”

Käsitletavad teemad:

1) Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
2) Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
3) Kiirgusohutuse alused;
4) Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
5) Tegutsemine avariiolukorras

Koolituse läbimisel osaleja:
– Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga;
– Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente;
– Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri;
– Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid