Kiirguslubade infosüsteemi koolitus Tallinnas

Toimumisaeg:31.01.2018 kell 10
Toimumiskoht:Kopli 76 (3. korrus), Tallinn
Registreerumine:Hiljemalt 24. jaanuaril aadressil:   https://goo.gl/forms/dwgYEXidG6Ehg0yP2
 Kirjeldus:
2017 jaanuarist võttis Keskkonnaamet keskkonnalubade osas kasutusele uue infosüsteemi – KOTKAS.

  1. etapis toodi infosüsteemi üle kompleksload ning 2. etapis tuuakse üle kiirgustegevusload. Infosüsteemi kiirgustegevuslubade osa on plaanis kasutusele võtta alates 2018 aasta aprillist, pärast mida tuleks kõik kiirgustegevuslubade taotlused (ka muutmise taotlused), lubadega seonduv kohustuste täitmise aruandlus ning samuti menetlustega seonduv kirjavahetus esitada Teil Keskkonnaametile läbi nimetatud infosüsteemi.

Infosüsteemi KOTKAS kiirgustegevuslubade osa võimaldab:

  • Esitada taotluseid
  • Esitada muutmistaotluseid
  • Esitada loa tingimuste täitmist tõendavaid dokumente.
  • Menetlusi puudutava kirjavahetuse pidamist.

Volituste koostamise, taotluste sisestamise jms praktiliselt läbi proovimiseks võtke kaasa sülearvuti ning ID-kaart.

Osaleda võib ka kuulajana.

Pärast koolituste toimumist on kõik infosüsteemi KOTKAS kiirgustegevuslubade osa kasutamiseks vajalikud tehnilised juhendid ning koolitustel tehtud ettekanded kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehel aadressil:https://www.keskkonnaamet.ee/et/node/3347