Juureravitud hammaste taastamine juurest kroonini. Veerand sajandit endodontisti ja proteesiarsti koostööd, Tallinn

Toimumisaeg:5. aprill 2024, kell 09.30 – 17.30
Toimumiskoht:Hotel Swissôtel Tallinn, Tornimäe 3, Tallinn
Lektorid: Dr Daniel Černý, dr Radek Mounajjed (konverents toimub sünkroontõlkega eesti keelde)
Korraldaja:Eesti Endodontia Selts
Osavõtutasu:kuni 15.03. osalustasu 250€, alates 16.03. osalustasu 300€, tudeng 80€
 Kirjeldus: 8 TP
Registreerumine:https://fienta.com/et/reconstruction-of-endodontically-treated-teeth-from-root-to-crown-quarter-a-century-of-endodontist-prosthodontist-cooperation

Kontakt: info@endodontia.ee

Eesti Endodontia Seltsil on rõõm kutsuda teid dr. Daniel Černý ja dr. Radek Mounajjed loengupäevale

“Juureravitud hammaste taastamine juurest kroonini. Veerand sajandit endodontisti ja proteesiarsti koostööd.”

See on erakordne võimalus kuulata ja saada samal loengupäeval teavet, mis on vajalik nii endohuvilisele kui ka proteetikaga tegelejale.

Kaasaegse endodontia arenedes ei ole hammaste säilitamisel väljakutseks mitte juurekanalite kujundamise ja puhastamise tõhusus, vaid võime taastada kahjustunud hambastruktuure ning hoida sellega ära edasine lagunemine.

Juureravitud hammaste taastamise võib jagada 2 osaks:
1. Endodontiline osa: kohene hambaköndi taastamine ja ülesehitus juureraviarsti poolt
2. Proteetiline osa: lõplik restauratsioon, olgu see siis panus või kroon, mis järgib biomehaanilisi hamba preparatsiooni põhimõtteid eesmärgiga luua võimalikult kvaliteetne proteetiline lahendus

Lektoritel on endodontisti ja proteesiarsti 25-aastase koostöö tulemusena kogunenud unikaalne hulk patsiente, keda nad on pikaaegselt jälginud. Raviprotseduur nii endodontias kui proteetikas on ajas arenenud vastavalt ajahetke teaduspõhisusele ja on kliinilises töös testitud.
Mõlema osa autorid tutvustavad oma tööd koos viimatiste uuenduste ja ulatusliku kliinilise dokumentatsiooniga.

MUDr DANIEL ČERNÝ, PhD

Daniel Černý (*1974) on omandanud hambaarstikraadi Charlesi ülikooli arstiteaduskonnas Hradec Královés Tšehhi Vabariigis (1998). Doktorikraadi omandas ta 2018. aastal Palacký ülikoolis Olomoucis adhesiivse postendodontilise ravi teemal. Varem tegutsenud abiprofessorina Hradec Královés asuva Charlesi ülikooli arstiteaduskonna konservatiivse hambaravi ja endodontia osakonnas (1998–2007). Adhesiivse hambaravi ja endodontiaga tegelev erapraksis Hradec Královés alates 2001. aastast. Tšehhi Endodontia Ühingu (Czech Endodontic Association, CES) president 2015-2023. Tšehhi Esteetilise Hambaravi Akadeemia (Czech Academy of Dental Esthetics, CADE) kaasasutaja ja esimene president (2007–2009). Tšehhi Hambaarstide Koja (Czech Dental Chamber) ajakirja LKS toimetuse liige (2009–2013) ja Tsehhi Hambaarstide Koja teadusliku suuna juhatuse liige alates 2022. Täiendõppeinstituudi HDVI kaasasutaja ja tegevdirektor alates 2010. aastast. Prahas toimuva hambaarstide tippkongressi kaasasutaja (alates 2011). Hambaravi ajakirjades avaldatud 36 artikli autor/kaasautor. Hambaraviteemalistes raamatutes nelja peatüki kaasautor. Rahvusvaheliselt tuntud lektor. AAE liige

MUDr. Radek Mounajjed DDS., PhD., FAP

Dr.Radek Mounajjed on täiskohaga proteesiarst DCM Kliinikus Hradec Kraloves Tšehhis ja Olomouci UPOL ülikooli akadeemilise personali liige. Kliinilist praktikat ja haridust ühendab dr.Mounajjed osalise tööajaga õppejõu tööga Toronto Ülikoolis. HDVI (Hradecký Dentalní Vzělavací Institut) kaasasutajana ja CICERO projekti visionäärist asutajana demonstreerib dr.Mounajjed oma pühendumust innovatsioonile ja hambaarstiharidusele. Tema töö hõlmab arvukalt eelretsentseeritud artikleid. Dr.Mounajjed on pidanud üle 200 ettekande riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel. Sealhulgas terve päeva kestvaid ettekandeid Harvardi Hambaarstikoolis ja Mayo kliinikus. USA Proteesiakadeemia stipendiaadina tunnustatud dr.Mounajjedi uurimistöö keskendub eelkõige restauratsioonide täpsusele ja hambakeraamikale. Lisaks hambaravimaailmale huvitub ta entomoloogiast ning naudib RC lennukeid ja matkamist.

Konverents toimub sünkroontõlkega eesti keelde.

Registreerimine toimub online keskkonnas ja arved väljastatakse automaatselt:
https://fienta.com/et/reconstruction-of-endodontically-treated-teeth-from-root-to-crown-quarter-a-century-of-endodontist-prosthodontist-cooperation