Hambaraviõdede Talvehooaja loengupäev

Toimumisaeg:06.02.2016
Toimumiskoht:SOKOS Hotel Viru, Viru väljak 4, Tallinn
Lektorid:Tarvo Tobbi, Elina Reva, Dr. Airi Sokk-Kaha
Korraldaja:Ortostuudio OÜ
Täiendustunde:5 (1TT=45min)
Osavõtutasu:75 € hambaraviõele/ 70 € Eesti Õdede Liidu liikmele
Alates 20. jaanuarist 80 €/ Õdede Liidu liikmele 70 €
Lisainfo:info@ortostuudio.ee 53341328
marika@ortostuudio.ee 53080753

 

Päevakava

9.30 – 10.00 – Registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 12.15 – I loeng

12.15 – 13.30 – Lõuna

13.30 – 14.30 – II loeng

14.30 – 15.00 – Paus

15.00 – 16.00 – III loeng

 

10.00 – 12.15 – I loeng – ELA JA TÖÖTA KIRE, FOOKUSE, PÜHENDUMUSE NING ENTUSIASMIGA
Lektor Tarvo Tobbi

Esimeses osas räägib lektor sellest detailselt mis on hirm, millest ta koosneb ja kuidas siis see hirm lahti võtta nii, et see enam ei tundu hirmus.
Teine osa räägib mida selle vabanenud energiaga teha. Kuidas seda enda jaoks oskuslikult ära kasutada, et tekiks vankumatu enesekindlus. Vankumatu enesekindlus ei ole lihtsalt sõnakõlks vaid see on täielik teadmine oma karakterist, elu juhtivatest printsiipidest ja kuidas käib kõige olulise manifesteerimine füüsilisse eksistentsi. Kui võtta elus üks fookus ja pühenduda sellele saja protsendiliselt siis kõikide eneseväärikate ja minu isiklik kogemus ütleb seda, et elu on tegelikult lihtne. Raskeks teevad selle karakteri valed teadmised mis põhjustavad inimeste elus igas suuruses kahtlusi ja probleeme.

Kolmas osa loenguprogrammist räägib sellest, et kuidas võtta see tahe (oma visioon) ja tuua see väga suur ja tavaliselt hägune pilt praegusesse hetke, ehk kuidas alustada oma täie potentsiaali elamist täna. Selles kohas tutvustan viie sammulist protsessi kuidas seda teha

Tarvo Tobbi on praktik ja ta aitab inimestel vabaneda sisemaailma piirangutest. Erialalt on ta hariduse omandanud arvutite ja arvutivõrkude alal, kuid elu keerdkäigud on kandnud teda enesearengu radadele. Tänu erakordsetele kokkulangemistele mõistab ta, et elada terviklikku ja täisväärtuslikku elu on vaja vabaneda sisemaailma piirangutest. Tarvo missiooniks on inspireerida võimalikult palju inimesi oma eluajal ja ka pärast seda, aidates elada kõikidel põlvkondadel terviklikku ja täisväärtuslikku elu.

 

13.30 – 14.30 – II loeng – KUTSEALANE PROFESSIONAALSUS
Lektor Elina Reva

Euroopas ja Ameerikas on aastakümneid väärtustatud töötajate kutsealast asjatundlikkust ehk professionaalsust. Täna räägime sellest ka Eestis. Organisatsioonid panustavad oma töötajate arendamisse, eelkõige koolitustesse, mis toetab eelkõige töötajate kutsealast arengut. Mida tähendab aga tegelikult kutsealane professionaalsus? On see ainult oskus oma tööd teha? Arutleme küsimuse üle, kas oma tööle sügavama tähenduse andmine on võimalik ja vajalik, lähtudes sellest, et tähenduste loomise protsessis toimuvad erinevad muutused inimeses kui töötajas nii indiviidi kui ka kogukonna liikmena.

Loeng annab osalejatele ülevaate kutsealase professionaalsuse olemusest, oma töö mõtestamise võimalustest ja töö tähendusest meie elule ning arengule. Loeng tugineb erinevate kutsealase professionaalsuse uuringute tõlgendustele ja tutvustab kutseala esindajate professionaalsuse kujunemist, muutusi arusaamades, oskustes ja seeläbi ka tööalases toimimises. Ettekanne on suunatud toetama kõiki kutseala esindajaid oma

igapäevase töö mõtestamisel ja seeläbi isiksuslikule ning professionaalsele arengule panustamisel.

Elina Reva, RN, MA, kasvatusteaduste doktorant. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe õppe (cum laude), Tallinna Ülikooli kutsepedagoogina ja kaitsnud 2008. aastal magistrikraadi haridusteaduste instituudis andragoogika suunal. Uurimissuunad on olnud seotud eelkõige praktikute koolituse, professionaalse arengu ja identiteedi valdkondadega. Elina töötab Põhja Eesti Regionaalhaiglas järelravi kliiniku osakonna õendusjuhina ja koolitab kutseala spestialiste nii haiglas kui ka Sisekaitseakadeemia magistriõppes. Doktoritöö teema on seotud professionaalse identiteedi ja enesemõtestamise valdkonnaga.

 

15.00 – 16.00 – III loeng – NÄO-LÕUALUUKIRURGI SEKKUMIST VAJAVAD TRAUMAD
Lektor Dr. Airi Sokk-Kaha

Loengus näete ja kuulete erinevatest juhtumitest, millega patsiendid esmaabisse satuvad. Hambaaravitöös ei kohta selliseid patsiente peaaegu kunagi. See loeng avab teile teistsuguse reaalsuse. Dr. Sokk-Kaha selgitab, miks teatud otsuseid ravimisel tehakse ja mis on raskete traumadega patsientide edasine raviplaan ning kuidas tehakse koostööd hambaarstidega.

Dr. Airi Sokk-Kaha on pikaajalise kogemusega Põhja Eesti Regionaalhaigla näo-lõualuukirurg, kelle igapäevaseks tööks on erinevate ja kiireloomulist sekkumist vajavate näo-lõualuu traumadega tegelemine.