Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele, Tallinn

Toimumisaeg:10. aprill 2023 kell 10:00 – 15:15
Toimumiskoht:Tallinn
Lektorid:Jaana Palusaar, koolitus vene keeles
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 149€+km
 Kirjeldus: Maht: 6TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/events/курс-повышения-hamb-vk-tallinn-10042023

info@taienduskeskus.ee, tel.5094137

Koolituse eesmärk: Anda hambaraviasutuse töötajatele vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks

Koolituse sihtgrupp: Hambaraviasutuses esmaabi eest vastutavad töötajad ning teised esmaabi andmisest huvitatud hambaraviasutuse töötajad

Koolitusel läbitavad teemad:

 1. Kiirabi kutsepõhjused hambaravisse  (toimub juhtumite arutelu)
 2. Erakorralised seisundid ja esmane meditsiiline abi (Epilepsia, Astma, Äge koronaarsündroom, Peaaju insult)
 3. Allergia (lokaalsed ja generaliseeritud reaktsioonid, anafülaksia)
 4. Elustamine olemasolevate vahenditega, ACLS algoritmid (praktilised ülesanded)
 5. Rühmatööd teemadel: teadvusetus, südamerütmihäired, hüpertoonia, ärevushäired

Koolituse kestus: 6 akadeemilist tundi

Koolituse lõpuks õppija:

 • Saab põhiteadmised erakorralistest seisunditest hambaravis
 • Teab, kuidas käituda patsiendiga erakorralises olukorras
 • Rakendab elupäästvaid esmaabi võtteid
 • Цель обучения: предоставить стоматологическому персоналу знания и навыки, необходимые для оказания первой помощи.

  Целевая группа тренинга: Стоматологический персонал и другой стоматологический персонал, заинтересованный в оказании первой помощи.

  Темы:

  1. Причины вызовов скорой помощи в стоматологические кабинеты;
  2. Критические ситуации первая помощь при неотложных состояниях (эпилепсия, астма, острый коронарный синдром, инсульт);
  3. Аллергия (локальные и генерализированные реакции, анафилактических шок);
  4. Реанимация, современные алгоритмы реанимации детей и взрослых, применение автоматического дефибриллятора;
  5. Решение практических заданий;
  6. Групповые работы на темы: безсознательные состояния, нарушение ритма сердца, гипертония, панические атаки, синдром тревожного состояния.

  Koolituse kestus: 6 akadeemilist tundi

  К концу тренинга учащийся:

  • Понимает базовые знания в области стоматологической помощи.
  • Знает, как обращаться с пациентом в экстренной ситуации.
  • Используйте спасательные методы первой помощи.

Tutvu lähemalt-

https://taienduskeskus.ee/events/курс-повышения-hamb-vk-tallinn-10042023