EHP eelkursus 2022: Hambaarstiõppe praktika juhendamisoskuste koolitus

 

Toimumisaeg:25. august 2022, kl. 10 – 15.30
Toimumiskoht:Tartu Ülikooli hambaarstitaeduse instituut, L. Puusepa 1a-0084a, 0 korrus
Korraldaja:Tartu Ülikool
Lektorid:Anu Sarv
Kirjeldus:6 TP

Eelkursuse info:

KOOLITAGE ENDALE NOOR KOLLEEG

Hea üliõpilase juhendaja!

Oled oodatud Tartu Ülikooli hambaarstiõppe praktika juhendamisoskuste tasuta koolitusele, mis toimub 25. augustil 2022 Tartus.

Koolitust viivad läbi Tartu ülikooli õpetamisoskuste arendamise konsultant Anu Sarv.

Teemad:

  • Praktika üldised põhimõtted
  • Praktikapäevik
  • Praktika alustamine ja eesmärgistamine
  • Tagasiside ja refleksioon
  • Oskuste õpetamine

PÄEVAKAVA

10.00–10.05 Avasõnad

10.05–11.30 Praktika korraldus ja eesmärgid

11.30–12.30 Juhendamisoskused

12.30–13.00 Kohvipaus

13.00–14.30 Juhendamisoskused

14.30–15.30 Arutelu

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärk on laiendada hambaarstiõppe praktikajuhendajate teadmisi praktika eesmärkide, põhimõtete, õiguste ja kohustuste kohta; anda ülevaade praktika juhendamise põhimõtetest ja meetoditest ning psühholoogilistest aspektidest; anda teadmisi kogemusest õppimise ja tagasiside andmise kohta.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud praktikajuhendaja:

  1. teab hambaarstiõppe praktika eesmärke ja korraldust;
  2. oskab anda praktikandile konstruktiivset tagasisidet tema õppimise ja erialase arengu kohta;
  3. oskab toetada praktikandi kogemusest õppimist ja reflektsioonioskust.

Õpingute alustamise tingimused: Töötamine hambaarstina

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppe sisu:

Hambaarstiõppe praktika eesmärk ja korraldus.

Praktika alustamine ja kokkulepete sõlmimine.

Konstruktiivse tagasiside andmine praktikandi õppimise ja erialase arengu kohta.

Praktikandi kogemusest õppimise ja reflektsioonioskuse arendamine.

Praktiliste oskuste õppimise ja protseduuride läbiviimise juhendamine.

Õppematerjalid: Praktikajuhendaja juhendmaterjal

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Loengutes osalemine, arvestuse sooritamine.

TÜ täienduskoolituse tunnistus.

Koolituse eest tasub meditsiiniteaduste valdkond.

Kohtade arv on piiratud.

Küsimuste korral palun saatke e-kiri aadressil: Rita.Nommela@kliinikum.ee