EHP eelkursus 2019: Hambaarstiõppe praktika juhendamisoskuste koolitus

 

Toimumisaeg: 28.08.2019
Toimumiskoht:TÜ Raamatukogu konverentsikeskus, ruum Kursi, Tartu
Korraldaja:Eesti Hambaarstide Liit
Loeng:Hambaarstiõppe praktika juhendamisoskuste koolitus, 6TP
Lektor:dr Rita Nõmmela, dr Riina Runnel
Osalejate arv:kuni 20 osalejat

Osavõtutasud: TASUTA

KOOLITAGE ENDALE NOOR KOLLEEG

Hea üliõpilase juhendaja!

Oled oodatud Tartu Ülikooli hambaarstiõppe praktika juhendamisoskuste tasuta koolitusele, mis toimub 28. augustil 2019  Tartus, TÜ Raamatukogu konverentsikeskuses.

Koolitust viivad läbi Tartu ülikooli õpetamisoskuste arendamise konsultant Anu Sarv, lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela ja suu- ja hambahaiguste lektor Riina Runnel.

Teemad:

  • Praktika üldised põhimõtted
  • Praktikapäevik
  • Praktika alustamine ja eesmärgistamine
  • Tagasiside ja refleksioon
  • Oskuste õpetamine

PÄEVAKAVA

10.00–10.05 Avasõnad

10.05–11.30 Praktika korraldus ja eesmärgid

11.30–12.30 Juhendamisoskused

12.30–13.00 Kohvipaus

13.00–14.30 Juhendamisoskused

14.30–15.30 Arutelu

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärk on laiendada hambaarstiõppe praktikajuhendajate teadmisi praktika eesmärkide, põhimõtete, õiguste ja kohustuste kohta; anda ülevaade praktika juhendamise põhimõtetest ja meetoditest ning psühholoogilistest aspektidest; anda teadmisi kogemusest õppimise ja tagasiside andmise kohta.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud praktikajuhendaja:

  1. teab hambaarstiõppe praktika eesmärke ja korraldust;
  2. oskab anda praktikandile konstruktiivset tagasisidet tema õppimise ja erialase arengu kohta;
  3. oskab toetada praktikandi kogemusest õppimist ja reflektsioonioskust.

Õpingute alustamise tingimused: Töötamine hambaarstina

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Õppe sisu:

Hambaarstiõppe praktika eesmärk ja korraldus.

Praktika alustamine ja kokkulepete sõlmimine.

Konstruktiivse tagasiside andmine praktikandi õppimise ja erialase arengu kohta.

Praktikandi kogemusest õppimise ja reflektsioonioskuse arendamine.

Praktiliste oskuste õppimise ja protseduuride läbiviimise juhendamine.

Õppematerjalid: Praktikajuhendaja juhendmaterjal

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Loengutes osalemine, arvestuse sooritamine.

TÜ täienduskoolituse tunnistus.

Koolituse eest tasub meditsiiniteaduste valdkond.

Kohtade arv on piiratud.

Küsimuste korral palun saatke e-kiri aadressil: Rita.Nommela@kliinikum.ee

Tulge kindlasti! Pakume ka kohvi.