EHP 2017 eelkursus: Esmaabi täiendkoolitus hambaravikabineti töötajatele

Toimumisaeg:24.08.2017 kell 11.00 – 17.00
Toimumiskoht:Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinn
Korraldaja:Eesti Hambaarstide Liit
Lektor:Pille Tammpere, Tallinna Kiirabi

Osavõtutasud:

kuni 01.05.02.05 – 15.06.16.06. – 10.08.
EHL liige100€120€150€
Assistent, suuhügienist100€120€150€
EHL mitteliige200€240€300€

Tööinspektsioon kontrollib regulaarselt hambaravikabinettide töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist, mille hulka kuulub ka esmaabi korraldus. Esmaabi andjal peab olema ette näidata sotsiaalministri määrusele “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” vastav koolitustõend, mis ei ole vanem kui kolm aastat.

EHP eelkursuse vormis läbiviidav koolitus on esmaabi 6-tunnine täienduskoolitus arvestusega, et esmaabi põhikoolituse on meditsiinitöötajad ühe ainepunkti ulatuses läbinud põhiõppe raames.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus näeb ette, et tööandja kindlustab töökohal esmaabivahendite ning muude ohutusvahendite olemasolu. Pakume eelkursuslastele võimaluse vastavaid vahendeid kohapeal soetada.

Tööinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduse, haldusmenetluse seaduse, töölepingu seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Esmaabi korraldus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrustega «Esmaabi korraldus ettevõttes» ja “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”.

Eelkursuse kava ja tutvustus:

10.30 – 11.00 registreerimine

Korraldajal on õigus teha programmis muudatusi.

EHP 2017 osavõtutasude tagastamise kord:
– kuni 31. juulini 2017 makstakse tagasi 100% ürituse maksumusest
– alates 1. august – 16. august 2017 makstakse tagasi 50% ürituse maksumusest
– alates 17.august 2017 tagasimakseid ei teostata