EHL veebinar: Kuidas ära hoida patsientide kaebusi? 23. aprill 2024

23. APRILL 2024 19.00 – 20.30

KUIDAS ÄRA HOIDA PATSIENTIDE KAEBUSI?

Loengu käigus antakse ülevaade Tervishoiuteenuste Kvaliteedi Ekspertkomisjoni esitatud kaebustest ja nende põhjustest.

Kuna enam levinud patsientide kaebuste ajendiks on teavitatud nõusoleku ebaselgus (suhtlemise puudulikkus), ebakorrektne dokumenteerimine, kolleegide erinevad arvamused ja muidugi ebakorrektne tervishoiuteenuse osutamine, siis anname nõu, kuidas kaebustest hoiduda. Erilist tähelepanu juhime dokumenteerimise vajalikkusele. Vastame küsimusele, et milline informatsioon peab sisalduma hambaarsti tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis.

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 762 peab tervishoiuteenus vastama vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele teenuse osutamise ajal ja seda tuleb osutada tervishoiuteenuse osutajal tavaliselt oodatava hoolega.  Juristid ütlevad, et arstiteaduse üldisest tasemest madalamal tasemel ravimine tähendab raviviga. Lisaks toome näiteid, milline tervishoiuteenus ei vasta arstiteaduse üldisele tasemele ja mida tähendab ebakorrektne dokumenteerimine. Samuti teeme kokkuvõtte ettepanekutest, mida komisjon saatis Terviseametile järelevalvemenetluse algatamiseks tervishoiuteenuse osutaja (hambaarsti) tegevuse kohta.

 

MARIKA VÄLI Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut, osakonna juhataja

Kohtuarstiteaduse professor, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut asedirektor, Tervishoiuteenuste Kvaliteedi Ekspertkomisjoni esinaine alates 2012

Osalejatel on võimalus esitada küsimusi.

Registreerimine kuni 22. aprillini 2024

Toimumise koht: veebikeskkond Teams

Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit

Maht: 2 TP

EHL veebinaril saavad osaleda ainult EHL liikmed

Arve tasumisel saadetakse päev enne veebinari vastav osalemislink.

Veebinari ei salvestata ega järelvaatamis võimalust ei ole.

NB! Kui kasutate e-posti aadressi @hot.ee või @mail.ee võib esineda tehnilisi tõrkeid info saamisel.