EHL veebinar: 2D-uuringud hambaarsti igapäevatöös – millal, mida ja milleks? 13. veebruar 2024

13. VEEBRUAR 2024 18.00 – 19.30

2D-uuringud hambaarsti igapäevatöös – millal, mida ja milleks?

Dr Piret Vilborn, Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliiniku juht 

UNSCEAR 2020/2021 raporti alusel tehti Eestis 1000 elaniku kohta peaaegu kaks korda rohkem panoraamuuringuid (59) kui intraoraalseid võtteid (34). Soomes on erinevus neljakordne intraoraalsete röntgenuuringute kasuks (vastavalt 297 intraoraalset uuringut ja 69 panoraamvõtet 1000 elaniku kohta). Loengus räägime intra- ja ekstraoraalsete 2D-uuringute põhjendamisest hambaravis ja nende eelistest ja puudustest. Käsitleme röntgenkiirguse optimeerimise võimalusi ja vajadust ning korrektsete röntgenuuringute valimist erinevates kliinilistes situatsioonides.

Dr Piret Vilborn omandas hambaarstikraadi Tartu Ülikoolis 1998. aastal. Aastatel 1999–2007 töötas ta Kaarli Hambapolikliinikus hambaarsti ja hiljem ravi- ja kvaliteedijuhina. 2007. aastal jätkas õpinguid Helsingi Ülikoolis tervishoiu kvaliteedijuhtimise magistriõppes, mille lõpetas 2008. aastal magistrikraadiga. 2016. aastal läbis edukalt Lõuna-Aafrika Vabariigi hambaarsti taseme-eksamid ning omandas aastatel 2018–2020 näo- ja lõualuude radioloogia teadusmagistri kraadi Pretoria Ülikooli arstiteaduskonnas hambaravi erialal. Lisaks on ta läbinud samas ülikoolis diplomijärgse õppe kohtumeditsiinilises hambaravis. Õpingute käigus osales Vilborn praktilises õpetamises ja tudengite juhendamises Pretoria Ülikooli hambaravihaigla radioloogiaüksuses. Ta on olnud kahe magistritöö retsensent ja väline eksamineerija suu-, näo- ja lõualuude radioloogia eksamil Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Aastast 2021 on ta teinud suuradioloogia alast koostööd Unimediga (praegune Meliva). Aastatel 2022–2023 töötas Vilborn Sefako Makgatho Terviseteaduste ülikoolis õppejõuna ning alates 2023. aasta 1. maist juhib Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliinikut. Ta on läbi viinud mitmeid suuradioloogia koolitusi nii LAVis kui ka Eestis ja esinenud rahvusvahelistel konverentsidel. Ta õpetab Tartu Ülikoolis hambaarstiteaduste instituudis suuradioloogiat valikkursusena diplomieelses õppes.

Dr Vilborn on publitseerinud eelretsenseeritud rahvusvahelises teadusajakirjas kaks artiklit ja avaldanud erialalisi ülevaateid ajakirjas Hambaarst. Ta on nõustanud Eesti Hambaarstide Liidu kvaliteeditöögruppi näo- ja lõualuude radioloogia osa koostamisel kvaliteedikäsiraamatusse ja osaleb 2023. aastast hariduse töögrupi tegevuses. Dr Vilborn on Eesti Hambaarstide Liidu, LAVi Hambaarstide Liidu (SADA – South African Dental Association) ja rahvusvahelise näo- ja lõualuude radioloogia assotsiatsiooni (IADMFR – The International Association of DentoMaxilloFacial Radiology) liige.

Loeng kestab 60 minutit, millele järgneb küsimuste voor.

Registreerimine kuni 12. veebruarini 2024

Toimumise koht: veebikeskkond Teams

Korraldaja: Eesti Hambaarstide Liit

Maht: 2 TP

Arve tasumisel saadetakse päev enne veebinari vastav osalemislink.

Veebinari ei salvestata ega järelvaatamis võimalust ei ole.

NB! Kui kasutate e-posti aadressi @hot.ee või @mail.ee võib esineda tehnilisi tõrkeid info saamisel.

________________________________________________________________

LISAVALIKUNA on võimalik osta pääse järgmisele veebinarile:

27. MÄRTS 2024 18.00 – 19.30

Tööstress ja läbipõlemine

Anna Maria Sepp, Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku kliiniline psühholoog

Tööstress võib leida meid igal erialal, olenemata sellest, kui palju me oma ala ka ei armastaks. Mis on tööstress, miks see tekib ja millal võib see päädida läbipõlemisega? Kuidas seda ära tunda, ennetada, “ravida”? Kuidas toetada ennast, kolleege ja töötajaid organisatsiooni tasandil?

Loeng ja võimalus ka küsimusi küsida.