EHL SUVEKOOLi esmaabi täiendkursus 2017

Toimumisaeg:04.08.2017 – 05.08.2017
Toimumiskoht:Kastna küla, Tõstamaa vald, Pärnu maakond

Vaata Kastna puhkeküla kodulehte: https://www.kastna.ee

Hind: 100€ (sisaldab koolitust, ööbimist, toitlustamist)
Registreerumine pikendatud kuni 28. juulini

EHL korraldab: suvine koolituspäev “ESMAABI”

Õpperühm
Kursus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud hambaarsti põhiõppe raames esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

Õppekava alus
Koolituse programm vastab EV Sotsiaalministri määrusele nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu -ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” ja põhineb Eesti Punase Risti õppekaval.

Õpiväljund
Koolituse lõpuks õppija:
Teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid;
Oskab vabastada hingamisteid;
Oskab kasutada elustamisvõtteid (väline südamemassaaz ja kunstlik hingamine);
Tunneb ära erinevate verejooksude liigid ning oskab kasutada erinevaid meetmeid verejooksude peatamiseks;
Kirjeldab erinevaid šoki tüüpe ja selle sümptomeid;
Oskab anda esmaabi luumurdude korral ja muude traumade korral;
On võimeline ära tundma mürgistuse ja teab selle enamlevinud põhjusi ja sümptomeid ning selle ennetamise võimalusi;
Oskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised nt: südamelihase infark, insult jne.

Õppe kogumaht ja õppevahendid
Õppe kestus on 8 akadeemilist  tundi auditoorset tööd. Koolitusel kasutatakse spetsiaalset selleks ettenähtud õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad elustamismannekeen, presentatsioon ja jaotusmatejal.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Koolitust viib läbi kogenenud erakorralise meditsiini valdkonna töötaja, kes on läbinud Eesti Punase Risti esmaabi koolituse ning omadanud esmaabi koolitamiseks vastava koolitusloa.