Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus hambaarstidele “Suhtlemine puudega patsientidega”, veebikeskkonnas

Toimumisaeg:4. detsember 2020 kell 10.00 – 15.00.
Toimumiskoht:Zoom videokõnede keskkonnas
Lektorid:Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja, Arengukeskus Avitus esindaja, Eesti Autismiühingu esindaja, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja
Korraldaja:Eesti Puuetega Inimeste Koda
Osavõtutasu:Koolituse eest tasub Eesti Haigekassa
 Kirjeldus: Maht: 6 TP (EHL tunnistus)
Registreerumine:Koolitusele registreerumine kuni 3. detsembrini aadressil: http://bit.ly/suhtlemine_puudega_patsientidega

Peale registreerimist saadetakse osalejatele Zoom videokõnede link, mille kaudu koolitusel osaleda.

Koolituse eesmärk on avada sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele hambaravi osutavatele hambaarstidele eri puuete olemust, nende avaldumist ja põhjuseid; toetada hambaarstide arusaamist puudega patsientide erivajadustest ja õppida kohandama suhtlemist puudega patsientidega.

Koolituse päevakava:

 10.00-10.45      Sissejuhatus teemasse

Puude mõiste, puudeliigid, üldised suhtlemispõhimõtted

Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

 10.45-11.30    Liikumispuudega patsiendiga suhtlemine

Liikumispuude liigid, põhjused ja avaldumise viis; kuidas liikumispuudega inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Lili Tiri, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

 11.30-11.45      Virgutuspaus

 11.45-12.30      Vaimse tervise probleemidega patsiendiga suhtlemine

Psüühikahäirete liigid, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas psüühikahäirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Katrin Randrüüt, Arengukeskus Avitus tegevjuht

 12.30-13.15    Sügava vaimupuudega sh kõnetu patsiendiga, tema eestkostja, hooldajaga suhtlemine

Sügava vaimupuude olemus, käitumise, kohanemise, suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas sügava vaimupuudega inimese ja tema esindajatega suhelda; kuidas teda abistada

Helle Känd, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu juhatuse liige

 13.15-13.30      Virgutuspaus

 13.30-14.15     Autismispektri häirega patsiendiga suhtlemine

Autismi olemus, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas autistliku spektrumi häirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliidu juhatuse esimees

 14.15-15.00     Dementsuse diagnoosiga patsiendiga suhtlemine

Dementsuse põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas dementsussündroomiga inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Urve Jaanson, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja

Lisainfo ja küsimused:

Tauno Asuja
peaspetsialist
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel +372 661 6614
GSM +372 5886 0700
tauno.asuja@epikoda.ee
www.epikoda.ee