Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus hambaarstidele “Suhtlemine puudega patsientidega” (Tartus)

Toimumisaeg:29. september 2020 kell 10.00 – 15.30.
Toimumiskoht:Tartu Puuetega Inimeste Koda, Rahu 8
Lektorid:Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja, Arengukeskus Avitus esindaja, Eesti Autismiühingu esindaja, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja
Korraldaja:Eesti Puuetega Inimeste Koda
Osavõtutasu:Koolituse eest tasub Eesti Haigekassa
 Kirjeldus: Maht: 7 TP (EHL tunnistus)
Registreerumine:Registreerumine koolitusele

Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt läbiviidava koolituse eesmärk on avada sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele hambaravi osutavatele hambaarstidele ja nende assistentidele eri puuete olemust, nende avaldumist ja põhjuseid; toetada hambaarstide arusaamist puudega patsientide erivajadustest ja õppida kohandama suhtlemist puudega patsientidega.

Koolituse päevakava:

10.00-10.30 Sissejuhatus teemasse

Puude mõiste, puudeliigid, üldised suhtlemispõhimõtted
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

10.30- 11.30 Vaimse tervise probleemidega patsiendiga suhtlemine

Psüühikahäirete liigid, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas psüühikahäirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Katrin Randrüüt, Arengukeskus Avitus tegevjuht

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.30 Autistliku spektrumi häirega patsiendiga suhtlemine

Autismi olemus, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas autistliku spektrumi häirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliidu juhatuse esimees

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.45 Sügava vaimupuudega sh kõnetu patsiendiga, tema eestkostja, hooldajaga suhtlemine

Sügava vaimupuude olemus, käitumise, kohanemise, suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas sügava vaimupuudega inimese ja tema esindajatega suhelda; kuidas teda abistada
Helle Känd, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu juhatuse liige

13.45-14.30 Dementsuse diagnoosiga patsiendiga suhtlemine

Dementsuse põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas dementsussündroomiga inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Urve Jaanson, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja

14.30-14.45 Kohvipaus

14.45-15.30 Liikumispuudega patsiendiga suhtlemine
Liikumispuude liigid, põhjused ja avaldumise viis; kuidas liikumispuudega inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Lili Tiri, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

15.30- 16.00 Kokkuvõte päevast, tagasiside ja küsimused

Koolitusel osalejatele pakutakse kohapeal lõunasööki.

Lisainfo ja küsimused:

Tauno Asuja
peaspetsialist
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel +372 661 6614
GSM +372 5886 0700
tauno.asuja@epikoda.ee
www.epikoda.ee