Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus hambaarstidele “Suhtlemine puudega patsientidega”

Toimumisaeg:21. mai 2020 kell 10.00 – 15.30.
Toimumiskoht:Koolitus toimub videokõnede keskkonnas https://www.webex.com/

Saadame täpsed juhised liitumaks webex.com keskkonnaga hiljemalt 3 päeva enne koolitust teie e-posti aadressile.

Lektorid:Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja, Arengukeskus Avitus esindaja, Eesti Autismiühingu esindaja, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja
Korraldaja:Eesti Puuetega Inimeste Koda
Osavõtutasu:Koolituse eest tasub Eesti Haigekassa
 Kirjeldus: Maht: 7 TP (EHL tunnistus)
Registreerumine:Registreerumine koolitusele

Koolituse eesmärk on avada sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele hambaravi osutavatele hambaarstidele eri puuete olemust, nende avaldumist ja põhjuseid; toetada hambaarstide arusaamist puudega patsientide erivajadustest ja õppida kohandama suhtlemist puudega patsientidega.

Koolituse päevakava:

10.00-10.30 Sissejuhatus teemasse
Puude mõiste, puudeliigid, üldised suhtlemispõhimõtted
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist

10.30-11.30 Vaimse tervise probleemidega patsiendiga suhtlemine
Psüühikahäirete liigid, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas psüühikahäirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Katrin Randrüüt, Arengukeskus Avitus tegevjuht

11.30-11.45 Paus

11.45-12.30 Autismispektri häirega patsiendiga suhtlemine
Autismi olemus, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas autistliku spektrumi häirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Marianne Kuzemtšenko, Eesti Autismiliidu juhatuse esimees

12.30-13.15 Sügava vaimupuudega sh kõnetu patsiendiga, tema eestkostja, hooldajaga suhtlemine
Sügava vaimupuude olemus, käitumise, kohanemise, suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas sügava vaimupuudega inimese ja tema esindajatega suhelda; kuidas teda abistada
Helle Känd, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu juhatuse liige

13.15-13.30 Paus

13.30-14.15 Dementsuse diagnoosiga patsiendiga suhtlemine
Dementsuse põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas dementsussündroomiga inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Urve Jaanson, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja

14.15-15.00 Liikumispuudega patsiendiga suhtlemine
Liikumispuude liigid, põhjused ja avaldumise viis; kuidas liikumispuudega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Lili Tiri, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuht

15.00- 15.30 Kokkuvõte päevast, tagasiside ja küsimused

Koolitus toimub videokõnede keskkonnas https://www.webex.com/
Saadame täpsed juhised liitumaks webex.com keskkonnaga hiljemalt 3 päeva enne koolitust teie e-posti aadressile.

Lisainfo ja küsimused:

Tauno Asuja
peaspetsialist
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel +372 661 6614
GSM +372 5886 0700
tauno.asuja@epikoda.ee
www.epikoda.ee