Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus hambaarstidele “Suhtlemine puudega patsientidega”, Tartus

Toimumisaeg:25. september 2019
Toimumiskoht:Tartu Puuetega Inimeste Koda, Rahu 8
Lektorid:Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja, Arengukeskus Avitus esindaja, Eesti Autismiühingu esindaja, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja
Korraldaja:Eesti Puuetega Inimeste Koda
Osavõtutasu:Koolituse eest tasub Eesti Haigekassa
 Kirjeldus: Maht: 7 TP (EHL tunnistus)
Registreerumine:hthttp://bit.ly/2Jmef1X

Koolituse eesmärk on avada sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele hambaravi osutavatele hambaarstidele ja nende assistentidele eri puuete olemust, nende avaldumist ja põhjuseid; toetada hambaarstide arusaamist puudega patsientide erivajadustest ja õppida kohandama suhtlemist puudega patsientidega.Koolituse päevakava:

10.00-10.30 Sissejuhatus teemasse
Puude mõiste, puudeliigid, üldised suhtlemispõhimõtted
Koolitaja: Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja

10.30- 11.30 Vaimse tervise probleemidega patsiendiga suhtlemine
Psüühikahäirete liigid, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas psüühikahäirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Koolitaja: Arengukeskus Avitus esindaja

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-12.30 Autistliku spektrumi häirega patsiendiga suhtlemine
Autismi olemus, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas autistliku spektrumi häirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Koolitaja: Eesti Autismiühingu esindaja

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.45 Sügava vaimupuudega sh kõnetu patsiendiga, tema eestkostja, hooldajaga suhtlemine
Sügava vaimupuude olemus, käitumise, kohanemise, suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas sügava vaimupuudega inimese ja tema esindajatega suhelda; kuidas teda abistada
Koolitaja: Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja

13.45-14.30 Dementsuse diagnoosiga patsiendiga suhtlemine
Dementsuse põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas dementsussündroomiga inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Koolitaja: Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja

14.30-14.45 Kohvipaus

14.45-15.30 Liikumispuudega patsiendiga suhtlemine
Liikumispuude liigid, põhjused ja avaldumise viis; kuidas liikumispuudega inimesega suhelda; kuidas teda abistada
Koolitaja: Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja

15.30- 16.00 Kokkuvõte päevast, tagasiside ja küsimused

Koolitusel osalejatele pakutakse kohapeal lõunasööki.

Lisainfo ja küsimused:

Tauno Asuja
peaspetsialist
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel +372 661 6614
GSM +372 5886 0700
tauno.asuja@epikoda.ee
www.epikoda.ee