Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus hambaarstidele “Suhtlemine puudega patsientidega”

Toimumisaeg:14. mai 2019
Toimumiskoht:Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10, Tallinn
Lektorid:Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja, Arengukeskus Avitus esindaja, Eesti Autismiühingu esindaja, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja, Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja
Korraldaja:Eesti Puuetega Inimeste Koda
Osavõtutasu:Koolituse eest tasub Eesti Haigekassa
 Kirjeldus: Maht: 7 TP (EHL tunnistus)
Registreerumine:hthttp://bit.ly/2Jmef1X
Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus hambaarstidele

Suhtlemine puudega patsientidega

Koolituse eesmärk on avada sügava füüsilise ja vaimse puudega inimestele hambaravi osutavatele hambaarstidele eri puuete olemust, nende avaldumist ja põhjuseid; toetada hambaarstide arusaamist puudega patsientide erivajadustest ja õppida kohandama suhtlemist puudega patsientidega.

Koolituse päevakava:

10.00-10.30      Sissejuhatus teemasse

Puude mõiste, puudeliigid, üldised suhtlemispõhimõtted

Koolitaja: Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja 

 10.00-11.30 Vaimse tervise probleemidega patsiendiga suhtlemine

Psüühikahäirete liigid, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas psüühikahäirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Koolitaja: Arengukeskus Avitus esindaja

 11.30-11.45      Kohvipaus

 11.45-12.30      Autistliku spektrumi häirega patsiendiga suhtlemine

Autismi olemus, põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas autistliku spektrumi häirega inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Koolitaja: Eesti Autismiühingu esindaja

 12.30-13.00     Lõuna

 13.00-13.45     Sügava vaimupuudega sh kõnetu patsiendiga, tema eestkostja, hooldajaga suhtlemine

Sügava vaimupuude olemus, käitumise, kohanemise, suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas sügava vaimupuudega inimese ja tema esindajatega suhelda; kuidas teda abistada

Koolitaja: Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu esindaja

 13.45-14.30    Dementsuse diagnoosiga patsiendiga suhtlemine

Dementsuse põhjused ja avaldumise viis; suhtlemise ja info mõistmise eripärad; kuidas dementsussündroomiga inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Koolitaja: Dementsuse kompetentsikeskuse (MTÜ Elu Dementsusega) esindaja

 14.30-14.45    Kohvipaus

 14.45-15.30    Liikumispuudega patsiendiga suhtlemine

Liikumispuude liigid, põhjused ja avaldumise viis; kuidas liikumispuudega inimesega suhelda; kuidas teda abistada

Koolitaja: Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu esindaja

 15.30- 16.00    Kokkuvõte päevast, tagasiside ja küsimused

 Koolitusel osalejatele pakutakse kohapeal lõunasööki.

Koolituse ajal on võimalik osalejatel oma auto tasuta parkida maja hoovis.

Lisainfo ja küsimused: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel 58 860 700, e-post: tauno.asuja@epikoda.ee