E-KOOLITUS (reaalajas): Kiirgusohutusalane koolitus

 

Toimumisaeg:25. mai 2020
Toimumiskoht:E-koolitus keskkond
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:Juunika Koolitus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 115€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:registreeru koolitusele

koolitus@juunika.ee, tel: 744 9600

Koolitusele registreerunule saadetakse paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, sh hambaarstid ja hambaraviõed, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”
Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.


Käsitletavad teemad:
1) Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
2) Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
3) Kiirgusohutuse alused;
4) Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
5) Tegutsemine avariiolukorras

Koolituse läbimisel osaleja:
– Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga;
– Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente;
– Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri;
– Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

Koolituse maht: auditoorne loeng 4 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus, soovi korral väljastatakse ka Eesti Hambaarstide Liidu poolt tunnustatud tunnistuse 4 TP-ga