E-KOOLITUS (reaalajas): Kiirgusohutusalane koolitus

 

Toimumisaeg:26. november 2020 kell 13.00-16.15
Toimumiskoht:E-koolitus keskkond
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:Juunika Koolitus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 120€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:registreeru koolitusele

koolitus@juunika.ee, tel: 744 9600

Koolitusele registreerunule saadetakse paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Sihtrühm: Kiirgustöötajad, sh hambaarstid ja hambaraviõed, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva kiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”
Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.


Käsitletavad teemad:
1) Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
2) Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
3) Kiirgusohutuse alused;
4) Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
5) Tegutsemine avariiolukorras

Koolituse läbimisel osaleja:
– Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga;
– Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente;
– Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri;
– Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

 

Радиационные работники, которые подвергаются ионизирующему, промышленному излучению в своей повседневной работе и нуждаются в начальном обучении или повышении квалификации по радиационной безопасности в соответствии с Постановлением 57 (24.11.2016) министра окружающей среды «Требования к обучению радиационной безопасности для работников и специалистов по радиационной безопасности». Например, если это необходимо для одобрения Департаментом охраны окружающей среды или Обществом ветеринаров; при работе с радиоактивными источниками, сланцевой промышленности, где в технологическом процессе используется излучение. Оно подойдёт пользователям CS-137. Однако, это обучение не затрагивает темы электрического излучения. Лектор всегда учитывает сферу деятельности зарегистрированных участников и в соответствии с этим рассказывает на обучении.
 

Целевая aудитория: Радиационные работники, которые подвергаются ионизирующему, промышленному излучению в своей повседневной работе и нуждаются в начальном обучении или повышении квалификации по радиационной безопасности в соответствии с Постановлением 57 (24.11.2016) министра окружающей среды «Требования к обучению радиационной безопасности для работников и специалистов по радиационной безопасности». Например, если это необходимо для одобрения Департаментом охраны окружающей среды или Обществом ветеринаров; при работе с радиоактивными источниками, сланцевой промышленности, где в технологическом процессе используется излучение. Оно подойдёт пользователям CS-137. Однако, это обучение не затрагивает темы электрического излучения. Лектор всегда учитывает сферу деятельности зарегистрированных участников и в соответствии с этим рассказывает на обучении.

Работники, соприкасающиеся с радиацией, должны проходить дополнительное обучение радиационной безопасности не реже одного раза в 5 лет.

Охватываемые темы:
1) характер ионизирующего излучения, виды радиации и радиационный риск;
2) Измерение радиации и единицы измерения;
3) Основы радиационной безопасности;
4) средства радиационной защиты, системы безопасности, знаки опасности и сигналы опасности;
5) Действия при аварийной ситуации.
6) Обучение завершается тестированием знаний.

По окончании обучения участник:
– понимает природу ионизирующего излучения и его взаимодействие с веществом и телом человека;
– знает единицы излучения и компоненты естественного фона;
– знает радиационное законодательство и предельные дозы;
– Знает основы радиационной безопасности, принципы оптимизации доз, средства радиационной защиты.

Tutvu lähemalt- https://juunika.ee/koolitused/ohutuskoolitused/kiirgusohutusalane-koolitus-4