Dr Marjo Sinijärve praktiline kursus “Kaasaegne endodontia”, Tallinn

Toimumisaeg:18. mai kl. 10 -13
Toimumiskoht:Prodent’i koolitusklass (Türi 10c, Tallinn)
Lektorid: Dr Marjo Sinijärv
Korraldaja:Prodent OÜ
Osavõtutasu:50 € + km
 Kirjeldus:Osalejate arv grupis: 17
Registreerumine:https://www.prodent.ee/dr-marjo-sinijarve-praktiline-kursus-kaasaegne-endodontia-18-05-2023-kell-10-00-13-00/

Juurekanalite kemo-mehaaniline töötlemine ProTaper Ultimate süsteemiga ja
obtureerimine kasutades biokeraamilist siilerit.

Valdkonna areng soodustab endodontias uute ravivõimaluste rakendamist. Seejuures on järjest suurem fookus hambakoe maksimaalsel võimalikul säilitamisel. Kasutusele on võetud spetsiaalsetest metallisulamitest instrumendid, mille disain võimaldab arstil juurekanalisüsteemi efektiivselt mehaaniliselt töödelda ja väärtuslikku hambakudet säilitada.

Uued roteeruvad ProTaper Ultimate instrumendid Denstply Sironalt on koondanud kõik need omadused, mida arst oma töös hindab: efektiivsus, töökindlus, kiirus.
Uus AH Plus biokeraamiline siiler võimaldab juurekanalisüsteemi efektiivseks täitmiseks kasutada külmhüdraulilist tehnikat.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Endodontilised diagnoosid
  • Juurdepääsu kujundamise põhimõtted
  • Juurekanalisüsteemi morfoloogia ja anatoomia
  • Juurekanalite kemo-mehaanilise töötlemise olemus ja põhimõtted, obturatsioon
  • Kliinilisest olukorrast lähtuv ravitaktika
  • ProTaper Ultimate süsteemi protokolli tutvustus

Loengule järgneb praktiline koolitus, mille käigus iga osaleja:

  • prepareerib juurekanali endodontilisel plastikplokil ProTaper Ultimate süsteemiga
  • õpib, kuidas kasutada külma hüdraulilist juurekanali täitmistehnikat
  • obtureerib plastikploki biokeraamilise siileriga

Dr. Marjo Sinijärv on omandanud hambaarstikraadi Tartu Ülikoolis (2011) ja läbinud restauratiivse hambaravi residentuuri endodontia suunal (2011-2014). Alates 2020. aastast Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna doktorant.

Töötab arst-õppejõuna restauratiivse hambaravi erialal Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumis ja nooremlektorina (endodontia prekliiniline õpe) Tartu Ülikoolis.

Osalenud erialastel täiendkoolitustel Eestis, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Eesti Hambaarstide Liidu, Eesti Endodontia Seltsi ja Eesti Arstide Liidu liige.