Dr. Jan Hajto Funktsionaalsed ja esteetilised täiskeraamilised restauratsioonid. Kontseptsioon ja kliiniline praktika.

Toimumisaeg:01.04.2016  – 02.04.2016
Toimumiskoht:Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinn
Lektor:dr. Jan Hajto
Korraldaja:Plandent Eesti OÜ
Osavõtutasu:Loengu maksumus kuni 01.03.2016 200+km, peale 01.03.2016 250+km

Praktilise kursuse maksumus kuni 01.03.2016 250+km, peale 01.03.2016 300+km

Lisainfo:Eesti keeles:
https://www.youtube.com/watch?v=N8WOZuwOO3wПо русски:

sünkroontõlge EESTI ja VENE keelde

Veebileht:http://www.facebook.com/events/1687450031501377

Täiendav info ja registreerimine:

plandenteesti@plandent.com
tel. + 372 5089470 või +372 6630970

Dr. Jan Hajtó

Eestisse tuleb esimest korda Dr. Jan Hajto, maailmas tuntud raamatu “ Anteriores”, Loomulikud Ilusad Hambad autor.

Tänapäeva patsiendid ei aktsepteeri ebaloomuliku väljanägemisega hammaste restauratsioone vaid soovivad esteetilisi lahendusi, mis matkiks loomuliku hammaste ilu. Restauratiivse hambaravi valdkonnad nagu adhesiivsed süsteemid, materjalide tugevus, innovatiivne keraamika ja hübriid materjalid arenevad meeletu kiirusega võimaldades meil pakkuda oma patsientidele kõrgtasemelist esteetilist hambaravi.

IGA HAMBAARST ja hambatehnik peab olema võimeline pakkuma oma patsiendile hamba restauratsiooni, mis täielikult sobib loomuliku hamba optiliste omadustega. Kui võrrelda keraamilisi materiale ja metall konstruktsioonil põhinevaid
restauratsioone on nende mehhaanilised omadused erinevad. Keraamika on habras ja seetõttu toob endaga kaasa alati teatud mõranemise riskid.

Saavutamaks kauakestvat tulemust on vaja raviotsuse langetamisel arvestada patsiendi  individuaalse stomatognaatse funktsiooniga, teada erinevate täiskeraamiliste materialide kliinilise tähtsusega omadusi ning rakendada süstematiseeritud lähenemist nii diagnoosi panekul, ravi planeerimisel kui ka hammaste restaureerimise järjestikustel etappidel.
Dr. Jan Hajto on Saksa Esteetilise Hambaravi Liidu (DGÄZ) liige ja Esteetilise Hambaravi ekspert. Ta on edukalt töötanud oma igapäevases praktikas täiskeraamiliste restauratsioonidega üle 15 aasta. Rahvusvaheliselt tuntud lektorina tutvustab ta tänapäeva viimaseid esteetilise hambaravi trende ja ennast korduvalt tõestanud kliinilist kontseptsiooni. Samuti jagab ta kasulikke ja praktilisi näpunäited, mida saab iga hambaarst kohe oma töökohas kasutama hakata.
Ta räägib nii adhesiivselt kui ka konventsionaalselt tsementeeritavast esteetilisest hambaravist:  kontseptsioon ja selle rakendamine.

Päev 1 Loeng: Täiskeraamiliste restauratsioonide funktsioon ja esteetika

Kell: 9:00 – 18:00 

8:30 – 9:00 Registreerimine
9:00 – 10:30 Komplekse hambaravi kontseptsioon
10:30 – 11:00 kohvipaus
11:00 –12:30 Funktsiooni alused, funktsiooni olulisus:
12:30 – 13:30 Lõuna
13:30 –15:00 Esteetika
• proaktiivse diagnoosi tähtsus
• hambaravi etapid
• digitaalse fotograafia tähtsus
• Skriining
• funktsionaalne analüüs igapäeve praktikas
• oklusiooni roll
• funktsionaalne eelravi
• esteetika, ilu, atraktiivsus
• esteetika juhtnöörid
• Smile Design
• Wax-Up, Mock Up

15:00 – 15:30 kohvipaus
15:30 – 16:30 Täiskeraamilised Adhesiivsed restauratsiooni materialid
16:30 – 16:45 paus
16:45 – 18:00 Adhesiivne tsementeerimine

• hambaravi keraamika ülevaade
• materiali valik sõltuvalt näidustustest
• liitium disilikaat kahekihilised restauratsioonid
• fikseeritud restauratsioonid implantaatidel
• adhesiivsed materialid
• kliinilised aspektid
• protseduuri etapid

Loeng ja Hands-On ei korda üks teist!

2. Hand- On kursus: Tagumiste hammaste täiskeraamilised restauratsioonid

Rühm 1 algus kell 9:00 – 13:30 
Rühm 2 algus kell 14:30 – 19:00 

Rühm 1
9:00 – 10:15 Keraamiliste Inlay, Onlay ja kroonide preparatsioon
10:15 – 11:00 Esteetilised ja funktsionaalsed ajutised kroonid
11:00 – 11:30 Paus
11:00 – 13:00 Demonstratsioon ja praktiline Hands-On Inlay, Onlay and Crowns
• põhiprintsiibid
• protseduur etapiti
• Materialid ja meetodid
• ajutised tsemendid
• Onlay preparatsiooni demonstratsioon
• Tudengid harjutavad preparatsioone mudelil

Rühm 2
14:30 – 15:45 Keraamiliste Inlay, Onlay ja kroonide preparatsioon
15:45 – 16:30 Esteetilised ja funktsionaalsed ajutised kroonid
16:30 – 17:00 Paus
17:00 – 19:00 Demonstratsioon ja praktiline Hands-On Inlay, Onlay and Crowns
• põhiprintsiibid
• protseduur etapiti
• Materialid ja meetodid
• ajutised tsemendid
• Onlay preparatsiooni demonstratsioon
• Tudengid harjutavad preparatsioone mudelil