Autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) laps hambaravis

Toimumisaeg:

5.- 6.juuni 2019

Toimumiskoht:

Meistri Ärikeskus (Ivica Mägi Autismikool) – Meistri 22, Tallinn

Lektorid:

Ivica Mägi

Korraldaja:

 

Ivica Mägi Autismikool

Osavõtutasu:

85 €

 Kirjeldus: Maht: 12 TP (2 päeva)
Registreerumine:

Registreerimise tähtaeg on 03.juuni 2019 
Registreerimiseks saata sooviavaldus e-postile autismikool@autismikool.ee koos osaleja nime ning kontaktandmetega.

Eesmärk ja tutvustus
Koolitus annab hambaarstidele ja hambaravi õdedele baasteadmised kuidas parimal viisil toetada autistliku ja ATH diagnoosiga last hambaravis. Milliseid teadmisi ja praktilisi nippe on hea omada, et ravi sujuks edukalt. Kuidas hambaravi viia läbi last traumeerimata ning samas selliselt, et vajalik saaks siiski tehtud

Õppekava õpiväljundid

Osaleja on saanud baasteadmised kuidas parimal viisil toetada autistlikku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega last hambaravis:

– Teab, mis on autismi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire põhitunnused;

– Teab millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, mõista ja suhelda autistliku ning ATH lapsega;

– Teab, mida on vaja tööks autistliku ning ATH lapsega;

– Teab, millised on võimalikult parimad tegevused ja reeglid lapsele hambaravis;

– Osaleja saab praktilised teadmised ning nipid, mida koheselt oma igapäevatöös kasutada.

Koolitusel läbitavad teemapunktid:

– Mida on vaja tööks autistliku ning ATH lapsega;

– Mis on autism ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire;

– Autismi ning ATH põhitunnused;

– Kuidas toetada last hambaravis – märkamine, mõistmine ja toetamine;

– Tegevused ja reeglid lapsele hambaravis;

– Koostöö võrgustikuga;

– Juhtumite analüüsid, praktilised näited, kogemuslood.

Koolituse ajakava (mõlemal päeval):

10:00-11:30 Koolitus

11:30-11:45 Kohvipaus

11:45-13:15 Koolitus

13:15-13:45 Lõunapaus

13:45-15:15 Koolitus

Koolitaja

Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ning Autismi ja ATH Keskuse üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes, pühendunud autismi ja ATH valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides.Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks ATH/autismispektrihäiretega lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Autistlike ja ATH laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.