Alalõualiigese haigused

Toimumisaeg:27. september 2019
Toimumiskoht:Pärnu kolledž, Pärnu
Lektorid:dotsent Ülle Voog-Oras, prof.emer. Edvitar Leibur, dr Oksana Ivask jt
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:95 €
 Kirjeldus: Maht: 7TP
Registreerumine:https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm, tel 7318109
Antakse ülevaade alalõualiigese anatoomiast ja füsioloogiast. Käsitletakse alalõualiigese vigastusti, erineva etioloogiaga põletikke, n. anküloos jt. Käsitletakse haiguste diagnostikat ja ravi nii esmas- kui ka kitsama eriala spetsialisti tasandil. Tähelepanu osutatakse erinevatele radioloogilistele uuringutele nii diagnostikas kui ravis. Käsitletakse kaasaegseid seisukohti mälumislihaste ja alalõualiigese valu ravis kui ka taastusravis. . Tähelepanu pööratakse laste ravi võimalustele. Kursusel osaleja

 saab aru mälumissüsteemi seotusest lokaalselt hammaskonnaga ja üldiselt kogu terve organismiga, mõistab mälumissüsteemi füsioloogilisi funktsioone ja patofüsioloogilisi mehhanisme

 on võimeline teostama patsiendi mälumissüsteemi kliinilist eksamineerimist (hambumuse hindamine, röntgenogrammide interpreteerimine jne.), diagnoosima ja esmatasandil ravima mälumissüsteemi häireid (alalõualiigese ja lihaspatoloogiaid)

 vajadusel oskab patsienti edasi suunata teiste erialade (ortodont, näo-lõualuude kirurg jt.) spetsialistide poole.