EHL üldkoosoleku kutse

Lp MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu liige

Kutsume Teid korralisele MTÜ Eesti Hambaarstide Liit üldkoosolekule, mis toimub Eesti Hambaarstide Päevade raames reedel, 26.08.2016 kell 15.45 Nordea Kontserdimajas, Estonia puiestee 9, Tallinn.

 Üldkoosoleku päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija, üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

2. Juhatuse ülevaade MTÜ EHL tegevustest 2013–2016

3. Liidu põhikirja muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

4. Aukohtu liikmete valimised perioodiks 2016–2019

5. EHL volinike valimised perioodiks 2016–2019

6. Jooksvad küsimused

Maksimaalse esindatuse saavutamiseks palume Liidu liikmetel, kes ise ei saa üldkoosolekul osaleda, volitada selleks mõni teine Liidu liige. Põhikiri lubab üldkoosolekul ühel liidu liikmel volituse alusel esindada kuni 5 liidu liiget. Volitamiseks oleme koostanud volikirja kavandi, mille palume allkirjastatuna edastada hiljemalt 21.08.2016 kell 23.59 Liidu e-posti aadressile valimised@ehl.ee. Volikirja võib esitada ka paberkandjal EHL üldkoosoleku osalejate registreerimisel.