EHL juhatus palub kõigi hambaarstide kiiret tagasisidet

Muutmisel oleva Ravikindlustuse seaduse muudatusega soovib Riigikogu kehtestada alates 2017. a 1. juulist täiskasvanute hambaravi mitterahalise hüvitise. Praktikas tähendab see, et Haigekassaga lepingu sõlmivad hambaarstid hakkavad täiskasvanutele teenust osutama sarnastel tingimustel, nagu see praegu toimub laste hammaste ravimisel. Haigekassa korvab täiskasvanute kuludest 30€ kalendriaastas, mille järel osutab täiskasvanute mitterahalise hüvitise lepingu sõlminud hambaarst teenust nagu tavaliselt lepingumahu ületamise järel ehk haigekassa teenuste loetelus toodud hindadega.

KÜSIMUS: Kas Teie oleksite nõus haigekassa hinnakirja alusel ravima täiskasvanuid (sarnaselt laste hambaravile)?

Vastuste statistika: kokku vastuseid 544

JAH vastuseid 36 ehk 6,62%

EI vastuseid 508 ehk 93,38%