Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond on loodud

Nüüd on võimalik kõigil soovijatel panustada Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde loodud fondi.

Esialgne eesmärk on koguda fondile vähemalt 50 000 euro suurune põhikapital, mille kasumiprotsentidest hakatakse alates 2023. aastast välja andma kahte stipendiumit hambaarstiteaduste kõige silmapaistvamatele üliõpilastele, residentidele, doktorantidele ning õppejõududele. Esimesel, 2022. aastal rahastatakse stipendiumi väljaandmist sihtotstarbeliste annetuste kaudu.

Selleks, et ülaltoodud eesmärk saavutada ja fond saaks tegevusega alustada, palume Teie abi ning ootame osalema sihtkapitali moodustamises. Igaühe panus on oluline, sest väljamakstavate stipendiumite suurus sõltub stipendiumikapitalist. 

Oma panuse saate mugavalt pangalingi kaudu anda siin.

Kuidas fond toimib ja missugustel alustel stipendiume jagatakse saate lugeda allolevast statuudist.

Stipendiumifondi statuut

1. Stipendiumifondi eesmärk on toetada edukaid hambaarstiteaduse eriala üliõpilasi ja õppejõude, kellel on väljapaistvad tulemused õppe- või teadustöös.

2. Stipendiumifondi põhikapital on vähemalt 50 000 eurot. Põhikapital kujuneb Eesti Hambaarstide Liidu ning teiste organisatsioonide ja eraisikute annetatud toetusest.

3. Annetuste suurus ei ole piiratud. Vähemalt 1000-eurose annetuse tegija nimetatakse fondi nimeliseks liikmeks. Isik, kes on teinud sihtasutuse majandusaasta jooksul fondi suurima annetuse, pälvib aasta toetaja aunimetuse. Aasta jooksul lisandunud nimelised liikmed ja aasta toetaja avalikustatakse sihtasutuse kodulehel ja ajakirjas Hambaarst.

4. Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Ülikooli hambaraviteaduse õppekava põhiõppe üliõpilased alates kolmandast aastast, residendid, doktorandid, hambaraviteaduse instituudi akadeemilised töötajad ja õppejõud.

5. Stipendiume hakatakse välja maksma stipendiumifondi põhikapitali investeerimisest saadud kasumi arvelt alates 2023. aastast. Kui kasum ei ole stipendiumi väljakuulutamiseks piisav, on lubatud stipendiumiks kulutada kuni 10% fondi tehtud sissemaksest, kuid fondi põhikapitali jääk ei tohi selle tagajärjel jääda väiksemaks kui 50 000 eurot.

6. Esimesel, 2022. aastal on lubatud teha stipendiumi väljamakseid annetusest, mis on tehtud sihtotstarbeliselt stipendiumide maksmiseks. Konkursi kuulutab sihtasutus välja pärast sihtotstarbelise toetuse laekumist sihtasutuse kontole, kasutades omakulude katteks 8–10% sissemaksest.

7. Igal aastal antakse välja kuni kaks stipendiumi, mille suurus lepitakse kokku igal aastal eraldi augusti lõpus toimuvate Eesti hambaarstide päevade ajaks, enne avaliku stipendiumikonkursi algust.

8. Stipendiumikonkursi kuulutab sihtasutus välja oma kodulehel ja Tartu Ülikooli teabekanalites kaks kuud enne taotluste laekumise tähtaega, milleks on 1. november.

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline stipendiumitaotlus, sealhulgas motivatsioonikiri, kolme minuti videoloeng ja üliõpilastel lisaks õppetulemuste tõend, mis sisaldab ka kaalutud keskmist hinnet.

10. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks motivatsioonikiri, videoloeng ja taotleja erialane edukus.

11. Stipendiumitaotlusi hindab kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Hambaarstide Liidu esindaja, aasta toetaja või tema esindaja ja Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituudi esindaja.

12. Komisjon teeb otsuse stipendiumi saajate kohta ja esitab selle kinnitamiseks sihtasutuse nõukogule.

13. Stipendium antakse üle rahvusülikooli aastapäeva ürituste raames detsembri alguses.

14. Kui stipendiumi saaja jääb akadeemilisele puhkusele, siis stipendiumi maksmine katkestatakse kuni akadeemilise puhkuse lõpuni.

15. Kui konkursile ei laeku nõutud tasemega taotlusi, jäetakse stipendium sel aastal välja andmata.

16. Fond alustab tegevust, kui sihtasutusele on laekunud fondi põhikapitali summa 50 000 eurot.