Dr Piret Väli on CED asepresident

Dr Piret Väli on valitud CED asepresidendiks

20. novembril 2015. a toimus Brüsselis Euroopa Hambaravinõukogu (CED) plenaaristung, millel arutati, kuidas esile tõsta suutervise olulisust ühiskonnas ja hambaarsti spetsiifilist rolli suuvähi varajasel avastamisel ja ennetamisel.

Kõne all oli amalgaami keelustamise vastu tegutsemise strateegia ja patsiendikaitse küsimus tulenevalt Euroopa Komisjoni teenuste lihtsustamise initsiatiivist. Pikemalt peatuti nii riikidevaheliseks tunnustamiseks vajaliku hambaarstide ja abipersonali hariduse standardiseerimise kui ka arsti kui vaba kutse esindaja õiguste piiramisega kaasneval.

Lisaks sellele toimusid ka valimised kolme uue direktoraadi liikme ja CED presidendi ametikohale. Uueks presidendiks valiti dr Marco Landi Itaaliast ja värskelt valitud direktoraadi liikmete hulgast valiti uueks asepresidendiks dr Piret Väli Eestist.

Brüsselis tegutsev Euroopa Hambravi Nõukogu (Council of European Dentists – CED) ühendab endas 32 riigi hambaarstide ühendusi esindades nii enam kui 340 000 Euroopa hambaarsti.

www.eudental.eu