Asutatakse Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fond

3. detsembril 2021 otsustas Eesti Hambaarstide Liidu juhatus asutada Eesti hambaarstiteaduse stipendiumi fondi, et toetada rahvusliku hambaarstiteaduse arengut. Fond luuakse Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde, esimesed stipendiumid antakse välja rahvusülikooli aastapäeval 2022. aastal.

EHL-i president Piret Väli: „Asutame stipendiumifondi, et motiveerida Eestis hambaarstiteadust õppivaid üliõpilasi, residente, doktorante ja õppejõude oma erialal väga häid tulemusi saavutama. Tartu Ülikooli õppe- ja teadustöö kõrge tase on meie kõigi huvides, et hoida Eesti hambaraviteenuse kvaliteeti ja aidata kaasa uute säravate erialaspetsialistide väljakujunemisele.“

Loodavast fondist on plaanis igal aastal välja anda kaks stipendiumit, võttes aluseks taotleja motivatsioonikirja, kolme minuti videoloengu ning erialase edukuse. Stipendiumi suurused otsustatakse igal aastal augustis ning saajad kuulutatakse välja detsembri alguses rahvusülikooli aastapäeval.

Stipendiumifondi käivitajaks on Eesti Hambaarstide Liit, fond luuakse Tartu Ülikooli Sihtasutuse juurde, stipendiumi on plaanis hakata välja maksma fondi annetustest ja kasumist. Oma panuse fondi võivad anda kõik kliinikud, hambaarstid ja kõik teised, kel soov eriala arengusse panustada ning noori talente motiveerida. Kuidas seda teha, sellest anname peagi teada.