Tsiviilvastutusest ja kriminaalvastutusest ravivigade puhul

Raviveal võivad juriidilises mõttes olla erinevad tagajärjed. Ühelt poolt soovib riik oma elanikele pakkuda kindlust, et kui keegi nende tervist kahjustab, siis tuleb tekitatud kahju ka hüvitada. See on tsiviilvastutus ehk kahju hüvitamine. Teiselt poolt ei oleks ju ühiskond eriti turvaline, kui ainuke õiguskaitsevahend oleks nõuda tervisekahjustuse tekitajalt kahju hüvitamist. Riik soovib preventiivselt tervisekahjustamist ära hoida ja seetõttu on vastu võtnud karistusseadustiku, mis ähvardab kõiki tervisekahjustajaid vanglakaristuse ja rahatrahviga (kriminaalvastutus). Erinevalt kahjuhüvitisest, mis läheb kannatanule, läheb kohtu poolt peale pandav rahatrahv otse riigile, sest trahvi eesmärk ei ole teo heastamine, vaid selle toimepanija karistamine.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Ants Nõmper